Vyhotovenie PSL v r. 2012

skipmenu

tomenu

Lesné celky určené rozhodnutím príslušného KLÚ, na ktorých sa vyhotovuje Program starostlivosti o lesy (PSL) v roku 2012 v rámci verejného obtarávania

 s platnosťou na roky 2013 - 2022

(SPOLU na výmere 204 742,96 ha lesných pozemkov)

 

Krajský lesný úrad LC (z rozhodnutia o určení lesných celkov) Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia o určení lesných celkov v ha lesných pozemkov) Vyhotovovateľ "Programu starostlivosti o lesy"
Banská Bystrica VšLP Budča I. 3 927,08 EuroForest, s.r.o.
VšLP Budča II. 3 716,04
Lesy Málinec 8 993,49 EuroForest, s.r.o.
Krná 472,36
Lesy Klenovec 3 822,40 EuroForest, s.r.o.
Neštátne lesy Klenovec 2 049,97
Lesy Tisovec 2 816,25 SLS, a.s.
Neštátne lesy Tisovec 4 306,93
Lesy Brádno 2 201,87 Lesoprojekt s.r.o.
Neštátne lesy Brádno 2 969,88
Lesy Rimavské Brezovo 4 056,58 SLS, a.s.
Neštátne lesy Rimavské Brezovo 6 051,43
Košice LC Smolník 3 103,42 SLS, a.s.
LC Lesy Smolník 1 628,88
LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník 1 565,08
LC Lesy obce Nálepkovo 3 215,89 SLS, a.s.
LC Obecné lesy Švedlár 2 163,94
LC Hrable 4 234,43 SLS, a.s.
LC Stará Voda 4 468,77
Košice, Prešov LC Sečovce 4 725,73 LESPROJEKTA, s.r.o.
Zvyšok LHC Sečovce 1 127,87
Neštátne lesy na LHC Sečovce-KLÚ PO 655,83
Košice LC Kecerovce 3 565,61 SLS, a.s.
Zvyšok Kecerovské Pekľany 3 242,24
LC Veľaty 3 703,16 LESPROJEKTA, s.r.o.
Zvyšok LHC Veľaty 1 482,56
LC Slanec 2 554,94 LESPROJEKTA, s.r.o.
LC Izra 4 259,10
LC Zvyšok LHC Slanec,Ruskov 2 990,95
LC Ruskov 2 927,35 VLM Pliešovce
LC Bogota 1 838,87
Nitra Zobor 3 165,65 EuroForest, s.r.o.
Biskupské lesy Zobor 1 260,03
Topoľčianky a Žitavany 7 278,73 LH Projekt - Sk, s.r.o.
Jelenec 5 389,96 Lesotaxácia, s.r.o.
Prešov Lesy Zborov 2 965,40 LESPROJEKTA, s.r.o.
Neštátne lesy na LHC Zborov 3 471,30
Lesy Komárov 1 604,05 SLS, a.s.
Neštátne lesy na LHC Komárov 4 378,54
Lesy Bardejov 1 063,49 LESPROJEKTA, s.r.o.
Neštátne lesy na LHC Bardejov 2 777,40
Mestské lesy Bardejov 2 886,83
Trenčín Prečín 9 214,02 SLS, a.s.
Maríková 7 848,67 SLS, a.s.
Papradno 6 452,02 Ing.Šimkovič
Beluša 8 287,49 EuroForest, s.r.o.
Ilava 9 395,21 LHP projekt, s.r.o.
Lednické Rovne 7 341,50 LH Projekt - Sk, s.r.o.
Hospodárske družstvo Červený Kameň 387,03
Vsetín 2 567,89
Dubnica 1 230,83 SLS, a.s.
Lieskovec 1 288,00
Vrbové 6 405,71 LH Projekt - Sk, s.r.o.
Moravany 5 478,84 LH Projekt - Sk, s.r.o.
Trnava Chtelnica 3 765,47 LH Projekt - Sk, s.r.o.
NSRV ARVI NSRV
tomenu