Vyhotovenie PSL v r. 2013

skipmenu

tomenu

Lesné celky určené rozhodnutím príslušného KLÚ, na ktorých sa vyhotovuje v rámci verejného obstarávania

Program starostlivosti o lesy (PSL) v roku 2013

 s platnosťou na roky 2014 - 2023

 (SPOLU na výmere 204 945 ha lesných pozemkov)

 

KLÚ

Názov lesného celku
 
 + rozhodnutie o určení lesného celku
Výmera lesných pozemkov    
(ha  lesných pozemkov)
Lesný hospodársky celok  
z rozhodnutia o určení lesných celkov

Banská Bystrica

Závadka nad Hronom
5 978,47
Závadka, Polomka, Tisovec
Beňuš
6 259,57
Beňuš, Brezno
Červená Skala
4 906,58
Červená Skala, Pohorelá
Lesy Poltár
2 523,67
Poltár
Neštátne Lesy Poltár
5 205,43
Poltár, Málinec
Pohorelá
5 936,13
Pohorelá
Polomka
5 341,06
Polomka, Malužiná
Telgárt
4 808,21
Telgárt
Jedľové Kostoľany
2 693,42
Jedľové Kostoľany
Šaárova
57,50
VLM-Lešť

Košice

LC Gelnické lesy, s.r.o., Gelnica
4 643,17
Gelnica
LC Prakovce - štátne
1 558,53
Gelnica
LC Kojšov
1 864,52
Margecany
LC Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.
1 148,67
Margecany
LC Malá Lodina
2 697,39
Lodina
LC Ružín
2 734,06
Lodina
LC Zvyšok LHC Margecany, Lodina, Radatice
3 041,80
Radatice, Lodina, Margecany, Gelnica
LC Zvyšok LHC Gelnica, Mníšek nad Hnilcom
1 831,99
Gelnica, Krompachy, Mníšek nad Hnilcom
LC Mníšek nad Hnilcom
3 522,85
Mníšek nad Hnilcom
LC Smolnícka Osada
2 169,27
Smolník, Mníšek nad Hnilcom

Nitra

Lesný celok Podhájska
4 035,69
Podhájska
Lesný celok Štúrovo
5 166,93
Štúrovo
Lesný celok Vojnice
4 541,89
Vojnice
Lesný celok Komárno
4 141,04
Komárno
Lesný celok Nitra
4 980,04
Nitra
Lesný celok Hrušov
4 110,28
Hrušov
Lesný celok Pohronský Inovec
2 649,95
Topoľčianky, Žitavany, Jedľové Kostoľany

Prešov

Lesy Benkovo - štátne
2 973,58
Benkovo
Neštátne lesy na LHC Benkovo, Liptovská Teplička
841,58
Benkovo, Liptovská Teplička
Lesy Liptovská Teplička
4 997,98
Liptovská Teplička
LPS Liptovská Teplička
1 599,93
Benkovo, Čierny Váh, Liptovská Teplička
Lesy LPM Ulič
6 855,27
Topoľa, Ulič
Neštátne lesy na LHC Topoľa
2 080,49
Topoľa
Lesy LPM Zboj
5 868,32
Zboj
Neštátne lesy na LHC Ulič, Zboj
1 348,40
Ulič, Zboj, Topoľa, Starina
Lesy Margecany - štátne
1 204,80
Margecany
Lesy Prešov
2 491,60
Prešov
Neštátne lesy na LHC Prešov
3 464,38
Prešov
PETROVA
1 141,28
Sabinov, Prešov
Lesy Radatice
2 282,53
Radatice
Neštátne lesy na LHC Radatice
3 256,66
Radatice
Ruské Pekľany
784,45
Radatice
Lesy Sabinov
2 546,00
Sabinov
Neštátne lesy na LHC Sabinov
5 951,95
Sabinov
Mestské lesy Prešov
1 339,74
Prešov, Chminianska Nová Ves
Lesy Chminianska Nová Ves
3 746,03
Chminianska Nová Ves
Neštátne lesy na LHC Chminianska Nová Ves
4 287,00
Chminianska Nová Ves

Trenčín

Lesný celok Lúky pod Makytou
10 133,96
Lúky pod Makytou
Lesný celok Skýcov
4 118,09
Skýcov

Žilina

Čierny Váh
6 861,07
Čierny Váh, Biely Váh, Kráľova Lehota
Javorinka
6 470,73
Javorinka
Kráľova Lehota
6 155,92
Kráľova Lehota, Biely Váh, Liptovský Ján
Liptovský Ján
5 875,03
Liptovský Ján, Kráľova Lehota
Malužiná
7 719,87
Malužiná, Kráľova Lehota, Liptovský Ján

 

  

NSRV ARVI NSRV
tomenu