Vyhotovenie PSL v r. 2014

skipmenu

tomenu

Lesné celky určené rozhodnutím príslušných OLÚ, na ktorých sa vyhotovuje

v rámci verejného obstarávania

Program starostlivosti o lesy (PSL) v roku 2014

s platnosťou na roky 2015 - 2024

(spolu na výmere 190 149 ha lesných pozemkov)

 

OLÚ
Názov lesného celku  
+ rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov 
(v ha)
Lesný hospodársky celok (LHC)
z rozhodnutí o určení lesných celkov
Banská Bystrica
Lesy Sihla
4 047,39
Sihla
Lesy Hronec
3 900,04
Hronec
Obecné lesy Sása
1 017,33
VLM Sása, Dobrá Niva
Obecné lesy Pliešovce
2 339,81
VLM Pliešovce, VLM Javorie
Lesy Muráň
8 626,88
Muráň
Lesy Kokava nad Rimavicou
5 936,12
Kokava nad Rimavicou
Lesy Kalinovo
5 866,56
Kalinovo
Lesy Lučenec
8 420,39
Lučenec
Neštátne lesy Jelšava
3 815,68
Jelšava
Lesy Jelšava
4 673,82
Jelšava, Revúca
Mestské lesy Revúca
1 348,90
Revúca
Lesy Revúca
4 701,12
Revúca, Jelšava
Košice
Štítnik
7 924,70
Štítnik
Nižná Slaná a Dobšiná
2 878,36
Nižná Slaná, Dobšiná
Lesy Nižná Slaná I.
6 737,53
Štítnik, Nižná Slaná, Dobšiná
Mestské lesy Dobšiná
6 572,97
Dobšiná, Mlynky, Ľadová, Nižná Slaná
Nitra
Lesný celok Bohunice
6 364,91
Bohunice
Lesný celok Granua
1 282,83
Bohunice
Prešov
Mestské lesy Podolínec
1 583,92
Podolínec, Červený Kláštor
Obecné lesy Kamienka
1 498,45
Podolínec, Červený Kláštor, Stará Ľubovňa
Neštátne lesy na LHC Podolínec
3 879,25
Podolínec, Pieniny, Červený Kláštor
Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor
9 666,01
Červený Kláštor
Mestské lesy Spišská Belá
4 678,68
Vysoké Tatry
Lesy Koškovce
4 322,26
Koškovce
Súkromné lesy ŠaT, Zbojné
976,88
Koškovce, Výrava
Neštátne lesy na LHC Koškovce a zvyšok VLM Kamienka
2 799,34
Koškovce, VLM Kamienka
Lesy Výrava
2 101,81
Výrava
Neštátne lesy na LHC Výrava
2 889,25
Výrava, Koškovce
Trenčín
Lesný celok Uhrovec
5 512,95
Uhrovec
Lesný celok Vestenice
9 262,73
Vestenice
Lesný celok Valaská Belá
6 946,28
Valaská Belá
Lesný celok Nitrianske Rudno
4 816,19
Nitrianske Rudno
Trnava
Lesný celok GABČÍKOVO
2 190,98
Gabčíkovo
Lesný celok ŠAMORÍN
1 833,46
Šamorín
Lesný celok GALANTA
2 696,10
Galanta
Lesný celok ČALOVO
4 020,16
Čalovo
Žilina
Turie
5 900,19
Turie
Turany
3 376,70
Turany
Oravská Polhora
5 533,97
Oravská Polhora, Zubrohlava, Námestovo
Trstená
6 696,03
Trstená, Námestovo
Námestovo
6 163,19
Námestovo, Zubrohlava, Oravská Polhora, Trstená
Zubrohlava
4 348,48
Zubrohlava, Námestovo
 
  
SPOLU
42 lesných celkov
190 148,60
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu