Vyhotovenie PSL v r. 2015

skipmenu

tomenu

 

      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 1-29 - Programy starostlivosti o lesy

(prehľad lesných celkov a súborov lesných celkov pre vyhotovenie PSL v roku 2015)

 

Časť

LC resp. súbor LC

P.č. LC

Názov LC

Výmera LP z rozhodnutia (v ha)

Okresný úrad

Rozhodnutie o určení LC

Prílohy rozhodnutia

1

Stupava

1

Lesný celok Stupava

4 318,36

Bratislava

OU-BA-OOP4-2014/048613,09.07.2014

Prílohy

2

Bratislava

2

Lesný celok Mestské lesy Bratislava

3 126,31

Bratislava

OU-BA-OOP4-2014/046214,26.06.2014

Prílohy

3

Ostatné lesy na LHC Stupava, Železná Studienka, Rača, Rusovce

3

Lesný celok Mestské lesy Svätý Jur

1 303,60

Bratislava

OU-BA-OOP4-2014/047306,26.06.2014

Prílohy

4

Lesný celok Lesy SR Bratislava

4 670,07

Bratislava

OU-BA-OOP4-2014/048087,08.07.2014

Prílohy

5

Lesný celok Ostatné subjekty Bratislava

1 358,15

Bratislava

OU-BA-OOP4-2014/048344,10.07.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

7 331,82

-

-

-

4

Levice

6

Lesný celok Levice

5 129,67

Nitra

OU-NR-OOP-2014/026497-2,27.06.2014

Prílohy

5

Devičany

7

Lesný celok Devičany

6 528,58

Nitra

OU-NR-OOP-2014/026498-2,27.06.2014

Prílohy

6

Tisovníky a Ostrôžky

8

Ostrôžky

712,19

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/022715,13.06.2014

Prílohy

9

Lesy Tisovníky

1 820,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/020204,28.05.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

2 532,19

-

-

-

7

Čierny Balog

10

Čierny Balog

4 917,51

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/021432,04.06.2014

Prílohy

8

Dobroč

11

Dobroč

3 894,93

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/021431,02.06.2014

Prílohy

9

Šaling

12

Šaling

4 024,66

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/021429,04.06.2014

Prílohy

10

Ždáňa, Jánova Lehota

13

Janova Lehota

2 225,15

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/024350,30.06.2014

Prílohy

14

Ždáňa

1 816,67

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/024936,30.06.2014 + Oprava rozhod. OU-BB-OOP4-2014/024936-3,15.7.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

4 041,82

-

-

-

11

Lutila

15

Lutila

3 009,08

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/024817,30.06.2014 + Oprava rozhod. OU-BB-OOP4-2014/024817-3,15.7.2014

Prílohy

12

Kremnica

16

Kremnica

3 959,41

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/024818,30.06.2014

Prílohy

13

Žiar a LC Ihráč

17

Ihráč

212,29

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/024937,30.06.2014

Prílohy

18

Žiar

10 657,32

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2014/020203,30.06.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

10 869,61

-

-

-

14

Horná Štubňa

19

Lesný celok Horná Štubňa

6 622,68

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/019012/SCH,31.07.2014

Prílohy

15

Necpaly

20

Lesný celok Necpaly

7 394,33

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/019011/SCH,31.07.2014

Prílohy

16

Dubeň

21

Lesný celok Dubeň

6 330,80

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/018997/SCH,31.07.2014

Prílohy

17

Dolný Kubín

22

Lesný celok Dolný Kubín

6 818,73

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/019005/SCH,31.07.2014

Prílohy

18

Párnica

23

Lesný celok Párnica

8 835,43

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/019001/SCH,31.07.2014

Prílohy

19

Oravský Podzámok

24

Lesný celok Oravský Podzámok

6 400,76

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/019006/SCH,31.07.2014

Prílohy

20

Varín

25

Lesný celok Varín

7 182,36

Žilina

OU-ZA-OOP4-2014/018991/SCH,31.07.2014

Prílohy

21

Spišská Nová Ves

26

Lesy mesta Spišská Nová Ves

7 434,62

Košice

OU-KE-OOP4-2014/012125/BBN,08.04.2014

Prílohy

22

Rudňany, Poráč, zvyšok LHC Rudňany a Spišská Nová Ves

27

Lesy Rudňany

1 828,79

Košice

OU-KE-OOP4-2014/008988/BBN,07.04.2014

Prílohy

28

Poráč I.

999,27

Košice

OU-KE-OOP4-2014/013809/BBN,11.04.2014

Prílohy

29

Zvyšok LHC Rudňany a Sp.Nová Ves

4 115,58

Košice

OU-KE-OOP4-2014/020129/BBN,18.06.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

6 943,64

 

-

-

23

Lipany

30

Lesy Lipany

2 929,16

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/07395-2/CAV,18.3.2014

Prílohy

31

Ostatné lesy na LHC Lipany

6 602,87

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/016442-2/CAV,26.5.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

9 532,03

 

-

-

24

Plavnica

32

Lesy Plavnica

2 483,60

Prešov

OU-PO-00P4-2014-FIL,18.03.2014

Prílohy

33

Ostatné lesy na LHC Plavnica

4 246,59

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/008312-FIL.5.5.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

6 730,19

 

 

-

25

Stará Ľubovňa

34

Mestské lesy Stará Ľubovňa

1 149,05

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/08258-2/CAV,4.4.2014

Prílohy

35

Ostatné lesy na LHC Stará Ľubovňa

4 281,84

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/015348-2/CAV,12.5.2014

Prílohy

36

Lesy Stará Ľubovňa

823,68

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/07399-2/CAV,13.3.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

6 254,57

 

-

-

26

Spišské biskupstvo

37

Lesy Spišského biskupstva Hranovnica

2 952,89

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/016464-2/CAV,19.5.2014

Prílohy

38

Lesy Spišského biskupstva Spišská Teplica

2 864,39

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/016479-2/CAV,19.5.2014

Prílohy

39

Lesy Spišského biskupstva Spišské Bystré

2 923,93

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/015505-2/CAV,19.5.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

8 741,21

 

-

-

27

Zamutov

40

Lesy Zamutov

3 843,12

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/020071-FIL,19.5.2014

Prílohy

41

Ostatné lesy na LHC Zamutov

1 154,30

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/017309-2-FIL,28.5.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

4 997,42

 

-

-

28

Banské

42

Lesy Banské

2 855,20

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/020078-FIL,19.5.2014

Prílohy

43

Ostatné lesy na LHC Banské

2 109,77

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/017843-2-FIL,12.6.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

4 964,97

 

-

-

29

Ostatné lesy na LHC Spišská Teplica, Hranovnica, Spišské Bystré

44

Lesy Vernár

1 565,26

Prešov

OU-PO-OOP4-2014/07397-2/CAV,18.3.2014

Prílohy

45

Ostatné lesy na LHC Spišské Bystré

1 622,08

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/020981/CAV,20.6.2014

Prílohy

46

Ostatné lesy na LHC Hranovnica

1 205,63

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/020985/CAV,20.6.2014

Prílohy

47

Mestské lesy Poprad

839,00

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/018434-2/CAV,18.6.2014

Prílohy

48

Ostatné lesy na LHC Spišská Teplica

2 240,57

Prešov

OU-PO-OOP4-2041/021061/CAV,30.6.2014

Prílohy

-

Spolu súbor lesných celkov

7 472,54

 

-

-

NSRV ARVI NSRV
tomenu