Vyhotovenie PSL v r. 2016

skipmenu

tomenu

Prehľad lesných celkov, na ktorých sa bude vyhotovovať PSL v roku 2016

P.č.

Názov LC

Výmera z rozhodnutia o určení LC

Okresný úrad

Rozhodnutie o určení LC

Prílohy

1

Kostolište

7 436,72

Bratislava

OU-BA-OOP4-2015/044933, zo dňa 8.6.2015

 

2

Lozorno

5 760,94

Bratislava

OU-BA-OOP4-2015/044976,zo dňa 8.6.2015

 

3

Sološnica

5 564,07

Bratislava

OU-BA-OOP4-2015/045044,zo dňa 8.6.2015

 

4

Fiľakovo

7 478,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/017843

 

5

Jesenské

10 667,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/017831

 

6

Ratková

5 625,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/012725-Zl.Gol.

 

7

Rimavská Sobota

5 397,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/017830

 

8

Sirk

5 482,53

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/012724

 

9

Stárňa

7 056,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/017834

 

10

Šafárikovo

10 198,07

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/12728

 

11

Teplý Vrch

4 842,00

Banská Bystrica

OU-BB-OOP4-2015/017833-Zl.Gol.

 

12

Lesy Hrabušice

3 512,10

Košice

OU-KE-OOP4-2015/019748, zo dňa 04.5.2015

 

13

Lesy Smižany

2 662,86

Košice

OU-KE-OOP4-2015/014501, zo dňa 04.5.2015

 

14

Pataky Etelka a spol.

482,93

Košice

OU-KE-OOP4-2015/019834, zo dňa 19.6.2015

 

15

Lesy Ľadová I.

3 384,02

Košice

OU-KE-OOP4-2015/022075, zo dňa 17.6.2015

 

16

Zvyšok LHC Smižany a Hrabušice

2 266,57

Košice

OU-KE-OOP4-2015/026935, zo dňa 30.6.2015

 

17

Lesy mesta Kežmarok

3 261,32

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/015900-FIL zo dňa 2.3.2015

 

18

Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry

5 290,39

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/018819-2-FIL, zo dňa 04.5.2015

 

19

PIENINY

973,46

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/016245-FIL zo dňa 4.3.2015

 

20

PODBANSKÉ

8 021,81

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/017412/CAV, zo dňa 12.3.2015

 

21

Podspády

3 334,25

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/016218-FIL zo dňa 3.3.2015

 

22

PS bývalý urbariát Hrabušice

903,84

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/019205-FIL zo dňa 26.3.2015

 

23

Smokovce

6 015,62

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/017615-FIL zo dňa 19.3.2015

 

24

Štrbské Pleso

3 504,94

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/017415/CAV, zo dňa 12.3.2015

 

25

Tatranská Javorina

6 370,52

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/016242-FIL zo dňa 4.3.2015

 

26

Tatranské Matliare

3 734,60

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/016100-FIL zo dňa 3.3.2015

 

27

Vyšné Hágy

3 662,94

Prešov

OU-PO-OOP4-2015/017436/CAV, zo dňa 13.3.2015

 

28

Moravský Ján

6 897,87

Trnava

OU-TT-OOP4-2015/009340,zo dňa 08.06.2015

 

29

Čičmany

1 622,35

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2015/025903/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

30

Habovka

8 019,20

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2014/023527/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

31

Liptovský Mikuláš 1.

8 506,58

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2015/025907/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

32

Liptovský Mikuláš 2.

4 511,21

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2015/025908/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

33

Oravice

6 427,90

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2014/025905/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

34

Račková

13 058,59

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2015/025909/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

35

Rajecko

14 433,89

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2014/025911/SCH,zo dňa 3.7.2015

 

36

Súľov

3 874,69

Žilina

OÚ-ZA-OOP4-2014/025912/SCH,zo da 3.7.2015

 

SPOLU                                                                   200 241,78 ha

 

Predčasná obnova PSL

1

Lesy Červená Skala

4 254,24

Banská Bystrica

MPRV SR č. 3251/2015-720, zo dňa 20.11.2015

OÚ-BB-OOP4-2016/002369, zo dňa 13.01.2016

2

Lesy Telgárt

4 333,02

Banská Bystrica

MPRV SR č. 3248/2015-720, zo dňa 20.11.2015

OÚ-BB-OOP4-2016/002368, zo dňa 14.01.2016

3

Lesy Brádno

1 905,01

Banská Bystrica

MPRV SR č. 3256/2015-720, zo dňa 20.11.2015

OLÚ BB, A/2013/00273, zo dňa 06.08.2013

4

Lesy Rimavské Brezovo

4 036,98

Banská Bystrica

MPRV SR č. 3257/2015-720, zo dňa 20.11.2015

OLÚ BB, A/2013/0019, zo dňa 03.06.2013

SPOLU                                                                       14 529,25 ha


NSRV ARVI NSRV
tomenu