Vyhotovenie PSL v r. 2016

skipmenu

tomenu

Prehľad lesných celkov, na ktorých sa bude vyhotovovať PSL v roku 2016 (RZP 2017)

P.č.
Názov LC
Výmera z rozhodnutia o určení LC
Okresný úrad
Vyhotovovateľ PSL
1
Kostolište
7 437
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
2
Lozorno
5 761
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
3
Sološnica
5 564
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
-
Spolu 4 LC
18 762
Bratislava
-
4
Fiľakovo
7 478
Banská Bystrica
LH Projekt – SK s.r.o.
5
Jesenské
10 667
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
6
Ratková
5 625
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
7
Rimavská Sobota
5 397
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
8
Sirk
5 483
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
9
Stárňa
7 056
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
10
Šafárikovo
10 198
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
11
Teplý Vrch
4 842
Banská Bystrica
EuroForest s. r. o.
-
Spolu 8 LC
56 746
Banská Bystrica
-
12
Lesy Hrabušice
3 512
Košice
SLS a. s.
13
Lesy Smižany
2 663
Košice
SLS a. s.
14
Pataky Etelka a spol.
483
Košice
Lesprojekta s.r.o.
15
Lesy Ľadová I.
3 384
Košice
Lesprojekta s.r.o.
16
Zvyšok LHC Smižany a Hrabušice
2 267
Košice
SLS a. s.
-
Spolu 5 LC
12 308
Košice
-
17
Lesy mesta Kežmarok
3 261
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
18
Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry
5 290
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
19
PIENINY
973
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
20
PODBANSKÉ
8 022
Prešov
SLS a. s.
21
Podspády
3 334
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
22
PS bývalý urbariát Hrabušice
904
Prešov
SLS a. s.
23
Smokovce
6 016
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
24
Štrbské Pleso
3 505
Prešov
SLS a. s.
25
Tatranská Javorina
6 371
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
26
Tatranské Matliare
3 735
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
27
Vyšné Hágy
3 663
Prešov
SLS a. s.
-
Spolu 11 LC
45 074
Prešov
-
28
Moravský Ján
6 898
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
-
Spolu 1 LC
6 898
Trnava
-
29
Čičmany
1 622
Žilina
SLS a. s.
30
Habovka
8 019
Žilina
SLS a. s.
31
Liptovský Mikuláš 1.
8 507
Žilina
SLS a. s.
32
Liptovský Mikuláš 2.
4 511
Žilina
SLS a. s.
33
Oravice
6 428
Žilina
SLS a. s.
34
Račková
13 059
Žilina
SLS a. s.
35
Rajecko
14 434
Žilina
SLS a. s.
36
Súľov
3 875
Žilina
SLS a. s.
-
Spolu 8 LC
60 454
Žilina
-
-
Spolu 37 LC
200 242
-
-

Predčasná obnova PSL

P.č.
Názov LC
Výmera z rozhodnutia o určení LC
Okresný úrad
Vyhotovovateľ PSL
1
Lesy Červená Skala
4 254
Banská Bystrica
Lesy SR š.p.
2
Lesy Telgárt
4 333
Banská Bystrica
Lesy SR š.p.
3
Lesy Brádno
1 905
Banská Bystrica
Lesy SR š.p.
4
Lesy Rimavské Brezovo
4 037
Banská Bystrica
Lesy SR š.p.
-
Spolu 4 LC
14 529
Banská Bystrica
-
NSRV ARVI NSRV
tomenu