Vyhotovenie PSL v r. 2017

skipmenu

tomenu

Prehľad lesných celkov, na ktorých sa bude vyhotovovať PSL v roku 2017 (RZP 2018)

 
 
P.č.
Názov LC
Výmera lesných pozemkov z rozhodnutia o určení LC (ha)
Okresný lesný úrad, OOP
Vyhotovovateľ PSL
1
BANSKÁ ŠTIAVNICA I.
1 952
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
2
BANSKÁ ŠTIAVNICA II..
3 152
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
3
BROD
9 144
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
4
KYSIHÝBEL
1 234
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
5
LESY POLTÁR
2 311
Banská Bystrica
Lesy SR š.p.
6
NOVÁ BAŇA
4 620
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
7
ŠÁŠOV
7 167
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
8
VÍGĽAŠ
3 217
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
9
ŽARNOVICA
9 280
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
-
SPOLU 9 LC
42 078
Banská Bystrica
-
10
LESY NA LHC KROMPACHY
3 697
Košice
Lesprojekta s.r.o.
11
LESY NA LHC MLYNKY
60
Košice
SLS a. s.
12
MESTSKÉ LESY KROMPACHY
1 085
Košice
Lesprojekta s.r.o.
13
VYŠNÉ SLOVINKY
951
Košice
Lesprojekta s.r.o.
-
SPOLU 4 LC
5 793
Košice
-
14
LESNÝ CELOK OBECNÉ LESY PUKANEC A UHLISKÁ
793
Nitra
EuroForest s.r.o.
15
LESNÝ CELOK TEKOVSKÉ NEMCE
948
Nitra
EuroForest s.r.o.
-
SPOLU 2 LC
1 741
Nitra
-
16
HNIEZDNO NA LHC VLM STARÁ ĽUBOVŇA
868
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
17
LESY NA LHC HANUŠOVCE
6 830
Prešov
SLS a. s.
18
LESY NA LHC HAVAJ
8 536
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
19
LESY NA LHC KRAJNÁ POĽANA A KAPIŠOVÁ
11 088
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
20
LESY NA LHC LEVOČA
3 416
Prešov
SLS a. s.
21
LESY NA LHC OKRÚHLE A GIRALTOVCE
12 277
Prešov
SLS a. s.
22
LESY NA LHC SEDLISKÁ
5 897
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
23
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE
7 109
Prešov
SLS a. s.
24
LEVOČA
3 199
Prešov
SLS a. s.
-
SPOLU 9 LC
59 222
Prešov
-
25
KOČOVCE
7 788
Trenčín
EuroForest s.r.o.
26
MYJAVA
6 520
Trenčín
LH Projekt – SK s.r.o.
-
SPOLU 2 LC
14 308
Trenčín
-
27
LESNÝ CELOK GBELY
5 638
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
28
LESNÝ CELOK HLOHOVEC
4 088
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
29
LESNÝ CELOK HOLÍČ
6 413
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
30
LESNÝ CELOK ŠAŠTÍN
7 305
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
-
SPOLU 4 LC
23 444
Trnava
-
31
DEMÄNOVÁ
12 520
Žilina
SLS a. s.
32
LIPTOVSKÁ OSADA-BIELY POTOK
9 993
Žilina
SLS a. s.
33
LIPTOVSKÁ TEPLÁ
5 341
Žilina
SLS a. s.
34
MESTSKÉ LESY RUŽOMBEROK A INÍ
5 493
Žilina
SLS a. s.
35
PARTIZÁNSKA ĽUPČA
7 399
Žilina
SLS a. s.
36
RAKYTOV
6 461
Žilina
SLS a. s.
-
SPOLU 6 LC
47 206
Žilina
-
37
LESNÝ CELOK JABLONOVÉ
1 949
MO SR
VLM š.p. Pliešovce
-
SPOLU 1 LC
1 949
MO SR
-
SPOLU
37 LC
195 741
NSRV ARVI NSRV
tomenu