Vyhotovenie PSL v r. 2018

skipmenu

tomenu

Prehľad lesných celkov, na ktorých sa bude vyhotovovať PSL v roku 2018 (RZP 2019)

P.č.
Názov LC
Výmera lesných pozemkov z rozhodnutia o určení LC (ha)
Okresný lesný úrad, OOP
Vyhotovovateľ PSL
1
900
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
2
2 359
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
3
6 708
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
4
1 172
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
5
4 050
Bratislava
LH Projekt – SK s.r.o.
-
Spolu 5 LC
15 189
Bratislava
-
6
11 192
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
7
3 929
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
8
5 745
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
9
7 945
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
10
4 067
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
11
3 578
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
12
2 565
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
13
4 958
Banská Bystrica
EuroForest s.r.o.
-
Spolu 8 LC
43 980
Banská Bystrica
-
14
1 955
Košice
Lesprojekta s.r.o.
15
2 154
Košice
Lesprojekta s.r.o.
16
1 178
Košice
SLS a.s.
17
1 996
Košice
Lesprojekta s.r.o.
18
2 053
Košice
Lesprojekta s.r.o.
19
2 174
Košice
Lesprojekta s.r.o.
20
1 949
Košice
Lesprojekta s.r.o.
21
2 296
Košice
SLS a.s.
22
1 113
Košice
SLS a.s.
23
4 632
Košice
SLS a.s.
24
1 557
Košice
SLS a.s.
25
2 024
Košice
SLS a.s.
26
4 080
Košice
SLS a.s.
27
2 550
Košice
SLS a.s.
28
2 003
Košice
SLS a.s.
29
1 680
Košice
SLS a.s.
30
1 938
Košice
SLS a.s.
31
2 177
Košice
SLS a.s.
-
Spolu 18 LC
39 510
Košice
-
32
11 285
Prešov
SLS a.s.
33
7 630
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
34
7 921
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
35
6 439
Prešov
Lesprojekta s.r.o.
36
6 341
Prešov
VLM š.p. Pliešovce
37
5 176
Prešov
Lesy SR š.p.
-
Spolu 6 LC
44 792
Prešov
-
38
5 673
Trenčín
LH Projekt – SK s.r.o.
39
5 562
Trenčín
EuroForest s.r.o.
40
6 825
Trenčín
EuroForest s.r.o.
41
6 135
Trenčín
EuroForest s.r.o.
-
Spolu 4 LC
24 195
Trenčín
-
42
5 440
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
43
5 028
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
44
7 252
Trnava
LH Projekt – SK s.r.o.
-
Spolu 3 LC
17 721
Trnava
-
45
11 930
Žilina
SLS a.s.
46
8 317
Žilina
SLS a.s.
47
2 615
Žilina
SLS a.s.
48
6 310
Žilina
SLS a.s.
-
Spolu 4 LC
29 172
Žilina
-
49
4 766
MO SR
VLM š.p. Pliešovce
-
Spolu 1 LC
4 766
MO SR
-
SPOLU
49 LC
219 325NSRV ARVI NSRV
tomenu