Vyhotovenie LHP v r. 2010

skipmenu

tomenu
 Lesné celky určené rozhodnutím príslušného KLÚ, na ktorých sa vyhotovuje LHP
 v roku 2010 s platnosťou na roky 2011 - 2020
KLÚ
P.č.
Názov Lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera LP (ha)
LHC
Prílohy k rozhodnutiu
o určení LC
Rozhodnutia o LOU
Prešov
1
1 737,28
Hertník
 *
2
2 304,64
Lukov
 *
3
1 586,72
Kružľov
4
2 200,84
Lukov
 *
5
4 879,30
Udavské
 *
6
527,96
Lukov, Lipany
 *
7
2 159,28
Udavské, Humenné, Koškovce
 *
8
781,86
Snina
 *
9
875,02
VLM - Kamenica nad Cirochou
 *
10
4 795,10
Hertník
 *
11
3 516,18
Kružlov, Hertník, Lipany
 *
12
3 237,03
Snina
 *
13
4 147,41
Snina, Udavské
 *
14
2 029,11
Kružľov
SPOLU KLÚ Prešov
34 777,73
    Spolu LC (LHP):   14 
 
Košice
1
584,51
Medzev, Jasov
 *
2
525,22
Jasov, Medzev, Poproč
 *
3
1 715,34
Štós
 *
4
962,53
Jasov
 *
5
433,38
Jasov, Jablonov
 *
6
2 482,62
Medzev
 *
7
2 227,70
Poproč, Opátka
 *
8
2 138,62
Jasov, Medzev, Štós
 *
9
2 750,36
Smolník, Štós
 *
10
6 083,18
Jasov, Poproč, Medzev
 *
11
480,64
Jasov
 *
12
1 200,47
Poproč, Medzev, Štos,
Jasov
 *
13
2 162,62
Jasov
 *
14
521,07
Jovsa
 *
SPOLU KLÚ Košice
24 268,26
 Spolu LC (LHP):   14 
 
Žilina
1
5 886,45
Bytča
 *
2
5 291,10
Hubová,Ľubochňa, Dolný
Kubín
 *
3
4 949,90
Ľubochňa
 *
4
6 183,84
Čierňavy
 *
5
2 792,00
Svarínka
 *
6
4 844,29
Marček, Bytča
 *
7
10 077,12
Starovec, Bytča
 *
SPOLU KLÚ Žilina
40 024,70
Spolu LC (LHP):   7 
 
Nitra
1
2 944,34
Plášťovce, Šahy
 *
2
4 890,83
Čifáre
 *
SPOLU KLÚ Nitra
7 835,17
 Spolu LC (LHP):   2
 
Banská
 Bystrica
1
5 338,49
Antol
2
8 316,55
Divín, Kalinovo, Málinec
3
4 052,85
Hriňová
4
9 824,73
Ladzany, Krupina, Antol,
 Plášťovce
5
4 588,17
Krupina
6
4 790,78
Očová, Kyslinky
7
4 287,52
Poľana
8
4 612,97
Kyslinky, Badín
9
6 481,53
Šahy
10
10 267,73
Plášťovce
SPOLU KLÚ Banská Bystrica
62 561,32
 Spolu LC (LHP):   10
 
Trenčín
1
4 011,12
Dolná Súča
 *
2
5 621,96
Drietoma
 *
3
4 234,61
Ľuborča
 *
Spolu KLÚ Trenčín
13 867,69
        Spolu LC (LHP):   3
 
 
 
 
 
 
 
Spolu výmera z rozhodnutí o určení LC
183 334,87
Spolu LC (LHP):   50
 
 

 * údaje o lesných pozemkoch sú súčasťou rozhodnutia o určení LC

NSRV ARVI NSRV
tomenu