Vyhotovovatelia PSL v r. 2011

skipmenu

tomenu

Prehľad vyhotovovateľov Programov starostlivosti o lesy v roku 2011

 

Vyhotovovateľ PSL Kontaktná adresa KLÚ Názov LC z rozhodnutia o určení LC Výmera lesných pozemkov (ha) LHC
Euroforest, s.r.o. Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen ZA Kláštor  5 349,28 Kláštor, Rudno
Lokca  7 152,25 Lokca, Paráč, Zákamenné
Rudno  3 103,86 Rudno
BB Osrblie  4 317,76 Osrblie
Slovenské Kľačany  8 209,47 Slovenské Kľačany, Halič, Čebovská Bukovina, Nová Ves
Halič 1 769,26 Halič
Ľuboreč  5 655,93 Halič, Slovenské Kľačany
TN Slatina nad Bebravou  7 680,87 Slatina nad Bebravou
- 8 LC 43 238,68 -
Ing. Ján Šimkovič Chotárna 3392/2, 038 61 Vrútky ZA Martinské Hole 5 491,63 Martinské Hole
- 1 LC 5 491,63 -
Lesoprojekt, s.r.o. Nešporova 1/1187, 974 00 Banská Bystrica BB Čebovská Bukovina  6 561,05 Čebovská Bukovina
- 1 LC 6 561,05 -
LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov PO Lesy Nižná Jablonka  3 458,38 Nižná Jablonka
Neštátne lesy na LHC Nižná Jablonka  2755,09 Nižná Jablonka
Lesy Turcovce  4330,51 Turcovce
Neštátne lesy na LHC Turcovce  3 831,81 Turcovce, Humenné,  Koškovce, Miňovce, Havaj
Cemjata  1 330,58 Cemjata, Radatice
KE LC Lesy Jablonov I  2 725,74 Jablonov
LC Zvyšok LHC Jablonov  5 120,31 Jablonov
LC Lesy Strážske 4 733,68 Strážske, Chemko
LC Zvyšok LHC Strážske a LHC Chemko  2 209,94 Strážske, Chemko
LC Jovsa  1 200,00 VLM-Jovsa
- 10 LC 31 696,04 -
LH Projekt-SK, s.r.o. 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany ZA HB Reavis 542,20 Kýčera
TN Stará Turá  4 004,46 Stará Turá
Mestské lesy Stará Turá  1 874,55 Stará Turá
Patrovec 7 205,10 Patrovec
Nové Mesto nad Váhom  5 554,20 Nové Mesto nad Váhom  
Trenčianske Stankovce  5 868,95 Trenčianske Stankovce  
Opatová  5 004,15 Opatová  
- 7 LC 30 053,61 -
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica PO Lesy Humenné  4 633,72 Humenné
Neštátne lesy na LHC Humenné  3060,18 Humenné, Strážske, Turcovce
Neštátne lesy na LHC Strážske  604,92 Strážske
Lesy Krásny Brod  2147,73 Krásny Brod
SLJanouš a spol. Krásny Brod  1324,72 Krásny Brod
Neštátne lesy na LHC Krásny Brod  2295,18 Krásny Brod
Lesy Medzilaborce 3525,91 Medzilaborce
Čertižné  1219,19 Medzilaborce
Neštátne lesy na LHC Medzilaborce 3014,25 Medzilaborce, Krásny Brod
KE LC Lesy Brzotín I  2 668,52 Brzotín, Plešivec
LC Zvyšok LHC Brzotín  2 575,28 Brzotín
LC Lesy Krásnohorské Podhradie II  5 762,12 Krásnohorské Podhradie, Jablonov
LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie  1 606,06 Krásnohorské Podhradie
LC Lesy Plešivec I  2 198,29 Plešivec
LC Lesy Rozložná I 981,35 Plešivec
LC Zvyšok LHC Plešivec  5 515,22 Plešivec
ZA Jánošíkovo 13 4 524,58 Jánošíkovo, VLM-Turany
Kantor  6 624,68 Kantor
Kýčera 4 436,25 Kýčera, Kláštor, Martinské Hole, VLM-Sklené
Paráč  5 009,44 Paráč, Zákamenné
Zákamenné  4 743,35 Zákamenné, Paráč
BB Nová Ves  7 582,24 Halič, Nová Ves, Čebovská Bukovina, Slovenské Kľačany
TN Kšinná 5 356,55 Kšinná  
- 23 LC 81 409,73 -
6 vyhotovovateľov PSL 6 KLÚ                 50 LC 198 450,74
NSRV ARVI NSRV
tomenu