Vyhotovovatelia PSL v r. 2012

skipmenu

tomenu

Prehľad vyhotovovateľov "Programov starostlivosti o lesy" v roku 2012 

 

LC (z rozhodnutia o určení LC) Výmera LP (z rozhodnutia o určení LC v ha lesných pozemkov) Vyhotovovateľ PSL Adresa Zodpovedná osoba za vyhotovenie PSL E-mail Telefón
VšLP Budča I. 3 927,08 EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen Ing. Širgel mozola@euroforest.sk 0915899967
VšLP Budča II. 3 716,04 045/5366015
Lesy Málinec 8 993,49 EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen Ing. Garaj mozola@euroforest.sk 0915899967
Krná 472,36 045/5366015
Lesy Klenovec 3 822,40 EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen Ing. Kubinec mozola@euroforest.sk 0915899967
Neštátne lesy Klenovec 2 049,97 045/5366015
Lesy Tisovec 2 816,25 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Ďuriška miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
Neštátne lesy Tisovec 4 306,93 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
Lesy Brádno 2 201,87 Lesoprojekt s.r.o. Nešporova 1187/1, 974 04 Banská Bystrica Ing. Sásik lesoprojekt@gmail.com 0905135167
Neštátne lesy Brádno 2 969,88
Lesy Rimavské Brezovo 4 056,58 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Ilavský miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
Neštátne lesy Rimavské Brezovo 6 051,43 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
LC Smolník 3 103,42 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Bednár miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
LC Lesy Smolník 1 628,88 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník 1 565,08    
LC Lesy obce Nálepkovo 3 215,89 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Soršák miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
LC Obecné lesy Švedlár 2 163,94 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
LC Hrable 4 234,43 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Kopasz miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
LC Stará Voda 4 468,77 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
LC Sečovce 4 725,73 LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov Ing. Petrík lesprojekta.ke@orangemail.sk 0918983996
Zvyšok LHC Sečovce 1 127,87 lesprojekta.ke@gmail.com 055/6712 924
Neštátne lesy na LHC Sečovce-KLÚ PO 655,83    
LC Kecerovce 3 565,61 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Menyko miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
Zvyšok Kecerovské Pekľany 3 242,24 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
LC Veľaty 3 703,16 LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov Ing. Rudík lesprojekta.ke@orangemail.sk 0918983996
Zvyšok LHC Veľaty 1 482,56 lesprojekta.ke@gmail.com 055/6712 924
LC Slanec 2 554,94 LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov Ing. Gajdoš lesprojekta.ke@orangemail.sk 0918983996
LC Izra 4 259,10 lesprojekta.ke@gmail.com 055/6712 924
LC Zvyšok LHC Slanec,Ruskov 2 990,95    
LC Ruskov 2 927,35 VLM Pliešovce Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Ing. Pogran pogran@vlm.sk 0903414577
LC Bogota 1 838,87
Zobor 3 165,65 EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen Ing. Markech mozola@euroforest.sk 0915899967
Biskupské lesy Zobor 1 260,03 045/5366015
Topoľčianky a Žitavany 7 278,73 LH Projekt - Sk, s.r.o. 8. mája 4387/15, 92101 Piešťany Ing. Jančík gregus@lhprojekt.sk 0905299779
Jelenec 5 389,96 Lesotaxácia, s.r.o. Topoľová 26, Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen Ing. Marko marko@euroforest.sk 0907843294
Lesy Zborov 2 965,40 LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov Ing. Ješko lesprojekta.ke@orangemail.sk 0918983996
Neštátne lesy na LHC Zborov 3 471,30 lesprojekta.ke@gmail.com 055/6712 924
Lesy Komárov 1 604,05 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Dražil miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
Neštátne lesy na LHC Komárov 4 378,54 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
Lesy Bardejov 1 063,49 LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov Ing. Suchár lesprojekta.ke@orangemail.sk 0918983996
Neštátne lesy na LHC Bardejov 2 777,40 lesprojekta.ke@gmail.com 055/6712 924
Mestské lesy Bardejov 2 886,83    
Prečín 9 214,02 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Macko miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
Maríková 7 848,67 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Bebej miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
Papradno 6 452,02 Ing.Šimkovič Chotárna 3392/2, 038 61  Vrútky Ing.Šimkovič simkovicjann@stonline.sk 0907182989
Beluša 8 287,49 EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen Ing. Hirschner mozola@euroforest.sk 0915899967
045/5366015
Ilava 9 395,21 LHP projekt, s.r.o. Mateja Bela 2499/1, 91108 Trenčín Ing. Hašúl lhpprojekt@gmail.com 0905508052
Lednické Rovne 7 341,50 LH Projekt - Sk, s.r.o. 8. mája 4387/15, 92101 Piešťany Ing. Mravec gregus@lhprojekt.sk 0905299779
Hospodárske družstvo Červený Kameň 387,03
Vsetín 2 567,89
Dubnica 1 230,83 SLS, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica Ing. Bakura miroslavuhlik@slsas.sk 0911259777
Lieskovec 1 288,00 igor.hlavac@slsas.sk 0911283777
Vrbové 6 405,71 LH Projekt - Sk, s.r.o. 8. mája 4387/15, 92101 Piešťany Ing. Pintér gregus@lhprojekt.sk 0905299779
Moravany 5 478,84 LH Projekt - Sk, s.r.o. 8. mája 4387/15, 92101 Piešťany Ing. Vietoris gregus@lhprojekt.sk 0905299779
Chtelnica 3 765,47 LH Projekt - Sk, s.r.o. 8. mája 4387/15, 92101 Piešťany Ing. Greguš gregus@lhprojekt.sk 0905299779
NSRV ARVI NSRV
tomenu