Vyhotovovatelia PSL v r. 2013

skipmenu

tomenu

Prehľad vyhotovovateľov "Programov starostlivosti o lesy" v roku 2013

 

LC (z rozhodnutia o určení lesných celkov)

Výmera lesných pozemkov LC (z rozhodnutia o určení lesných celkov v ha lesných pozemkov)

Vyhotovovateľ PSL

Adresa

Zodpovedná osoba za vyhotovenie PSL

E-mail

Telefón

Číslo Zmluvy o dielo

Závadka nad Hronom
5 978,47
EuroForest, s.r.o.
Zvolen,Topoľová 26
Ing. Kubinec
915 899 967
411/NLC/2012-VO
Beňuš
6 259,57
Lesy SR, š.p.
B.Bystrica,Nám.SNP 8
Ing. Zima
918 444 254
414/NLC/2012-VO
Červená Skala
4 906,58
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Ilavský
911 259 777
419/NLC/2012-VO
Lesy Poltár
2 523,67
EuroForest, s.r.o.
Zvolen,Topoľová 26
Ing. Garaj
915 899 967
412/NLC/2012-VO
Neštátne Lesy Poltár
5 205,43
EuroForest, s.r.o.
Zvolen,Topoľová 26
Ing. Garaj
915 899 967
412/NLC/2012-VO
Pohorelá
5 936,13
EuroForest, s.r.o.
Zvolen,Topoľová 26
Ing. Markech
915 899 967
413/NLC/2012-VO
Polomka
5 341,06
Lesoprojekt, s.r.o.
B.Bystrica, Nešporova1/1187
Ing. Sásik
905 135 167
415/NLC/2012-VO
Telgárt
4 808,21
Ing. Dušan Ďuriška
Kameňany č. 136
Ing. Ďuriška
905 461 308
407/NLC/2012-VO
Šaárova
57,50
SLS,a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kiss
911 259 777
24/NLC/2013-VO
Jedľové Kostoľany
2 693,42
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing. Greguš
905 299 779
426/NLC/2012-VO
Lesný celok Pohronský Inovec
2 649,95
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing. Džubas
905 299 779
426/NLC/2012-VO
LC Gelnické lesy, s.r.o., Gelnica
4 643,17
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Pacanovský
911 259 777
420/NLC/2012-VO
LC Prakovce - štátne
1 558,53
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Pacanovský
911 259 777
420/NLC/2012-VO
LC Zvyšok LHC Gelnica, Mníšek nad Hnilcom
1 831,99
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Pacanovský
911 259 777
420/NLC/2012-VO
LC Malá Lodina
2 697,39
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Gajdoš
918 983 996
416/NLC/2012-VO
LC Ružín
2 734,06
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Gajdoš
918 983 996
416/NLC/2012-VO
LC Mníšek nad Hnilcom
3 522,85
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Bednár
911 259 777
421/NLC/2012-VO
LC Smolnícka Osada
2 169,27
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Bednár
911 259 777
421/NLC/2012-VO
LC Kojšov
1 864,52
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kopasz
911 259 777
20/NLC/2013-VO
LC Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.
1 148,67
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kopasz
911 259 777
20/NLC/2013-VO
LC Zvyšok LHC Margecany, Lodina, Radatice
3 041,80
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kopasz
911 259 777
20/NLC/2013-VO
Lesy Margecany - štátne
1 204,80
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kopasz
911 259 777
20/NLC/2013-VO
Lesný celok Hrušov
4 110,28
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing.Jančík
905 299 779
422/NLC/2012-VO
Lesný celok Podhájska
4 035,69
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing.Vietoris
905 299 779
423/NLC/2012-VO
Lesný celok Štúrovo
5 166,93
LHP projekt, s.r.o.
Trenčín,M.Bela 2499/1
Ing. Hašuľ
905 508 052
418/NLC/2012-VO
Lesný celok Vojnice
4 541,89
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing. Mravec
905 299 779
424/NLC/2012-VO
Lesný celok Komárno
4 141,04
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing. Pinter
905 299 779
425/NLC/2012-VO
Lesný celok Nitra
4 980,04
LHP projekt, s.r.o.
Trenčín,M.Bela 2499/1
Ing. Hašuľ
905 508 052
417/NLC/2012-VO
Lesy Benkovo - štátne
2 973,58
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Dražil
911 259 777
17/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Benkovo, Liptovská Teplička
841,58
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Dražil
911 259 777
17/NLC/2013-VO
LPS Liptovská Teplička
1 599,93
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Dražil
911 259 777
17/NLC/2013-VO
Lesy Liptovská Teplička
4 997,98
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Macko
911 259 777
18/NLC/2013-VO
Lesy LPM Ulič
6 855,27
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Rudík
918 983 996
8/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Topoľa
2 080,49
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Rudík
918 983 996
8/NLC/2013-VO
Lesy LPM Zboj
5 868,32
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Petrík
918 983 996
7/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Ulič, Zboj
1 348,40
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Petrík
918 983 996
7/NLC/2013-VO
Lesy Prešov
2 491,60
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Menykö
911 259 777
19/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Prešov
3 464,38
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Menykö
911 259 777
19/NLC/2013-VO
Mestské lesy Prešov
1 339,74
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Menykö
911 259 777
19/NLC/2013-VO
Lesy Radatice
2 282,53
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kolařík
911 259 777
16/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Radatice
3 256,66
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kolařík
911 259 777
16/NLC/2013-VO
Ruské Pekľany
784,45
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Kolařík
911 259 777
16/NLC/2013-VO
Lesy Sabinov
2 546,00
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Suchár
918 983 996
14/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Sabinov
5 951,95
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Suchár
918 983 996
14/NLC/2013-VO
PETROVA
1 141,28
Lesprojekta, s.r.o.
Prešov, Palackého 8
Ing. Suchár
918 983 996
14/NLC/2013-VO
Lesy Chminianska Nová Ves
3 746,03
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Pohorelec
911 259 777
21/NLC/2013-VO
Neštátne lesy na LHC Chminianska Nová Ves
4 287,00
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Pohorelec
911 259 777
21/NLC/2013-VO
Lesný celok Lúky pod Makytou
10 133,96
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Bebej
911 259 777
22/NLC/2013-VO
Lesný celok Skýcov
4 118,09
LH Projekt-SK, s.r.o.
Piešťany, 8.mája 4387/15
Ing. Sudor
905 299 779
13/NLC/2013-VO
Čierny Váh
6 861,07
EuroForest, s.r.o.
Zvolen, Topoľová 26
Ing. Rusnák
915 899 967
12/NLC/2013-VO
Javorinka
6 470,73
EuroForest, s.r.o.
Zvolen, Topoľová 26
Ing. Gajdoš
915 899 967
10/NLC/2013-VO
Kráľova Lehota
6 155,92
SLS, a.s.
B.Bystrica, Dolná 7
Ing. Bakura
911 259 777
15/NLC/2013-VO
Liptovský Ján
5 875,03
Ing. Ján ŠIMKOVIČ
Vrútky, Chotárna 3392/2
Ing. Šimkovič
907 182 989
9/NLC/2013-VO
Malužiná
7 719,87
EuroForest, s.r.o.
Zvolen, Topoľová 26
Ing. Nosáľ
915 899 967
11/NLC/2013-VO
NSRV ARVI NSRV
tomenu