Vyhotovovatelia PSL v r. 2014

skipmenu

tomenu

 Prehľad vyhotovovateľov "Programov starostlivosti o lesy" v roku 2014

Názov lesného celku (LC) z rozhodnutia o jeho určení Výmera lesných pozemkov LC v ha z rozhodnutia o jeho určení Vyhotovovateľ PSL Adresa Zodpovedná osoba za vyhotovenie PSL E-mail Telefón
Banská Bystrica Lesy Sihla 4 047,39 Lesy SR š.p. Banská Bystrica,Nám.SNP 8 Ing. Zima peter.zima@lesy.sk 918 444 254
Lesy Hronec 3 900,04 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Ilavský miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Obecné lesy Sása 1 017,33 EuroForest s.r.o. Zvolen,Topoľová 26 Ing. Markech mozola@euroforest.sk 915 899 967
Obecné lesy Pliešovce 2 339,81 EuroForest s.r.o. Zvolen,Topoľová 26 Ing. Markech mozola@euroforest.sk 915 899 967
Lesy Muráň 8 626,88 Ing. Ďuriška Kameńany 136, 049 62 Kameńany Ing. Ďuriška  dusan.duriska@centrum.sk 905 461 308
Lesy Kokava nad Rimavicou 5 936,12 EuroForest s.r.o. Zvolen,Topoľová 26 Ing. Širgeľ mozola@euroforest.sk 915 899 967
Lesy Kalinovo 5 866,56 Lesoprojekt s.r.o. Banská Bystrica, Nešporova1/1187 Ing. Sásik lesoprojekt@gmail.com 905 135 167
Lesy Lučenec 8 420,39 EuroForest s.r.o. Zvolen,Topoľová 26 Ing. Garaj mozola@euroforest.sk 915 899 967
Neštátne lesy Jelšava 3 815,68 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Kolařík miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Lesy Jelšava 4 673,82 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Kolařík miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Mestské lesy Revúca 1 348,90 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing Menykö miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Lesy Revúca 4 701,12 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing Menykö miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Košice Štítnik 7 924,70 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Kopasz miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Nižná Slaná a Dobšiná 2 878,36 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Gajdoš Ján contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Lesy Nižná Slaná I. 6 737,53 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Gajdoš Ján contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Mestské lesy Dobšiná 6 572,97 EuroForest s.r.o. Zvolen,Topoľová 26 Ing. Kubinec mozola@euroforest.sk 915 899 967
Nitra Lesný celok Bohunice 6 364,91 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Pinter gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Lesný celok Granua 1 282,83 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Pinter gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Prešov Mestské lesy Podolínec 1 583,92 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Dražil miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Obecné lesy Kamienka 1 498,45 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Dražil miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Neštátne lesy na LHC Podolínec 3 879,25 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Dražil miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor 9 666,01 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Suchár contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Mestské lesy Spišská Belá 4 678,68 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Bednár miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Lesy Koškovce 4 322,26 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Petrík contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Súkromné lesy ŠaT, Zbojné 976,88 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Petrík contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Neštátne lesy na LHC Koškovce a zvyšok VLM Kamienka 2 799,34 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Petrík contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Lesy Výrava 2 101,81 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Rudík contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Neštátne lesy na LHC Výrava 2 889,25 Lesprojekta s.r.o. Prešov, Palackého 8 Ing. Rudík contofalsky@lesprojekta.sk 918 983 996
Trenčín Lesný celok Uhrovec 5 512,95 LHP Projekt s.r.o. Trenčín,M.Bela 2499/1 Ing. Hašúľ lhpprojekt@gmail.com 905 508 052
Lesný celok Vestenice 9 262,73 EuroForest s.r.o. Zvolen,Topoľová 26 Ing. Gajdoš Jozef mozola@euroforest.sk 915 899 967
Lesný celok Valaská Belá 6 946,28 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Jančík gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Lesný celok Nitrianske Rudno 4 816,19 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Mravec gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Trnava Lesný celok GABČÍKOVO 2 190,98 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Džubas gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Lesný celok ŠAMORÍN 1 833,46 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Džubas gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Lesný celok GALANTA 2 696,10 LH Projekt – SK s.r.o. Piešťany, 8.mája 4387/15 Ing. Džubas gregus@lhprojekt.sk 905 299 779
Lesný celok ČALOVO 4 020,16 LHP Projekt s.r.o. Trenčín,M.Bela 2499/1 Ing. Hašúľ lhpprojekt@gmail.com 905 508 052
Žilina Turie 5 900,19 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Bebej miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Turany  3 376,70 Ing. Šimkovič Vrútky, Chotárna 3392/2 Ing. Šimkovič simkovicjan@mail.t-com.sk 907 182 989
Oravská Polhora 5 533,97 Lesotaxácia s.r.o. Michalková 21,   Dobrá Niva Ing. Mozola mozola@euroforest.sk 915 899 967
Trstená 6 696,03 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Macko miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Námestovo 6 163,19 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Čerman miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
Zubrohlava 4 348,48 SLS a.s. Banská Bystrica, Dolná 7 Ing. Bakura miroslavuhlik@slsas.sk 911 259 777
NSRV ARVI NSRV
tomenu