Vyhotovovatelia LHP v r. 2010

skipmenu

tomenu

Prehľad vyhotovovateľov LHP v roku 2010
Vyhotoviteľ LHP  Kontaktná adresa KLÚ Názov LC z rozhodnutia o určení LC Výmera lesných pozemkov (ha) LHC
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen BB Antol 5 338,49 Antol
Divín 8 316,55 Divín, Kalinovo, Málinec
Mestské Lesy Krupina 4 588,17 Krupina
Plášťovce 10 267,73 Plášťovce, Krupina, Šahy
- 4 LC 28 510,94 -
Ing. Ján Marko Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen BB Očová 4 790,78 Očová, Kyslinky
- 1 LC 4 790,78 -
Ing.Ján ŠIMKOVIČ Chotárna 3392/2, 038 61 Vrútky ZA Hubová 5 291,10 Hubová,Ľubochňa, Dolný Kubín
- 1 LC 5 291,10 -
LESOPROJEKT, s.r.o. Nešporova 1/1187, Banská Bystrica BB Poľana 4 287,52 Poľana
- 1 LC 4 287,52 -
LESPROJEKTA, s.r.o. Palackého 1274/8, 080 05 Prešov PO Maľcov - štátne lesy 1 586,72 Kružľov
Neštátne lesy na LHC Kružlov 3 516,18 Kružlov, Hertník, Lipany
Kružľov - štátne lesy 2 029,11 Kružľov
Lesy Udavské 4 879,30 Udavské
Neštátne lesy na LHC Udavské 2 159,28 Udavské, Humenné, Koškovce
Livovská Huta - štátne lesy 2 304,64 Lukov
Lukov - štátne lesy 2 200,84 Lukov
Neštátne lesy na LHC Lukov 527,96 Lukov, Lipany
KE Perlová studňa 584,51 Medzev, Jasov
Vyšný Medzev 2 482,62 Medzev
Nižný Medzev 2 138,62 Jasov, Medzev, Štós
Čierna Moldava - ŠL 1 715,34 Štós
Obecné lesy Štós 2 750,36 Smolník, Štós
- 13 LC 28 875,48 -
LH Projekt-SK, s.r.o.  8. Mája 4387/15, 921 01 Piešťany NR Neštátne lesy Plášťovce a Šahy  2 944,34 Plášťovce, Šahy
Šahy 6 481,53 Šahy, Ladzany
Čifáre 4 890,83 Čifáre
TN Dolná Súča 4 011,12 Dolná Súča
Drietoma 5 621,96 Drietoma
Ľuborča 4 234,61 Ľuborča
- 6 LC 28 184,39 -
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica PO Hertník - štátne lesy 1 737,28 Hertník
Neštátne lesy na LHC Hertník 4 795,10 Hertník
Šponáreň 781,86 Snina
Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou 875,02 VLM - Kamenica nad Cirochou
Lesy Snina 3 237,03 Snina
Neštátne lesy na LHC Snina 4 147,41 Snina, Udavské
KE Obec Jasov 525,22 Jasov, Medzev, Poproč
Zlatá Idka ŠL 2 227,70 Poproč, Opátka
Lesy Jasov spol. s r.o. 6 083,18 Jasov, Poproč, Medzev
Zvyšok LHC Poproč,Medzev,Štós 1 200,47 Poproč, Medzev, Štos, Jasov
Drienovec-Biskupské 962,53 Jasov
Spoločnosť vlastníkov lesných nehnuteľností Miglinc 433,38 Jasov, Jablonov
Jasov ŠL 480,64 Jasov
Zvyšok LHC Jasov 2 162,62 Jasov
Jovsa ŠL a Čierna studňa 521,07 Jovsa
ZA Bytča 5 886,45 Bytča
Ľubochňa 4 949,90 Ľubochňa
Čierňavy 6 183,84 Čierňavy
Svarínka 2 792,00 Svarínka
Starovec 10 077,12 Starovec, Bytča
BB Hriňová 4 052,85 Hriňová
Ladzany 9 824,73 Ladzany, Krupina, Antol, Plášťovce
Kyslinky 4 612,97 Kyslinky, Badín
- 23 LC 78 550,37 -
TaxLes-RTS, s.r.o. Hodžova 34, P.O.BOX 21 D, 949 01 Nitra1 ZA Marček 4 844,29 Marček, Bytča
- 1 LC 4 844,29 -
8 vyhotovovateľov LHP 6 KLÚ 50 LC 183 334,87  

NSRV ARVI NSRV
tomenu