NLC – ÚLPV Zvolen

skipmenu

tomenu

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

NLC – ÚLPV Zvolen sa špecializuje na oblasť poradenstva a vzdelávania zamestnancov v odvetví lesného hospodárstva, na prácu s verejnosťou, lesnú pedagogiku, projekty na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a iné domáce i medzinárodné projekty.

Je rozčlenený na tri samostatné odbory:

1.  Odbor poradenstva a vzdelávania
2. 
Odbor komunikácie, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky
3. 
Odbor rozvojových projektov

Kontakt:
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2
960 52 Zvolen
Tel: +421 45/520 24 02
Fax: +421 45/532 52 26
E-mail: nlc-ulpv@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu