Kontakty

skipmenu

tomenu

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ÚSTAV LESNÍCKEHO PORADENSTVA  A VZDELÁVANIA ZVOLEN
Sokolská 2NLC, Sokolská 2, zima.jpg
960 01 Zvolen
Tel: +421 45 5314 402
Fax: +421 45 5325 226
E-mail: nlc-ulpv@nlcsk.org

Riaditeľ
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Tel.: +421 45 531 42 13, +421 903 443 464
E-mail: sarvas@nlcsk.org

Sekretariát riaditeľa

Ingrid Vajdová
Tel.: +421 45 531 44 02, +421 905 232 399
Fax: +421 45 532 52 26
E-mail: vajdova@nlcsk.org

Námestník riaditeľa a vedúci odboru poradenstva a vzdelávania
Ing. Peter Balogh, PhD.
Tel.: +421 45 531 42 60
E-mail: balogh@nlcsk.org

Vedúci odboru rozvojových projektov
Ing. Peter Hrbáľ
Tel.: +421 45 531 42 28
E-mail: hrbal@nlcsk.org

Vedúci odboru komunikácie, enviromentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky
Ing. Rudolf Navrátil
Tel.: +421 45 531 42 44
E-mail: navratil@nlcsk.org

Vedúcreferátu finančného riadenia projektov
Ing. Elena Kašiaková
Tel.: +421 45 531 41 12
E-mail: kasiakova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu