Zamestnanci

skipmenu

tomenu

Zoznam našich pracovníkov:

 

Thumbnail of Photo Number 1311379007d93001aeca4153e0334ae8 Meno:Ing. Zuzana Mackov
Úsek:Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovisko:T.G.Masaryka 22, Zvolen
Stredisko: 2054040 , Oddelenie implemantácie projektov
Poschodie:1 posch.
Číslo dverí:2,21
Telefón:045/5314 201
E-mail:mackov nlcsk.org
           
NSRV ARVI NSRV
tomenu