Zamestnanci

skipmenu

tomenu

Zoznam našich pracovníkov:

 

Thumbnail of Photo Number fa98c4bba47a9ce43e60cc9b1995b00e Meno:Ing. Miroslava Slivková
Úsek:Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovisko:T.G.Masaryka 22, Zvolen
Stredisko: 2054040 , Oddelenie implemantácie projektov
Poschodie:prízemie
Číslo dverí:100
Telefón:045/5314106
E-mail:slivkova nlcsk.org
           
NSRV ARVI NSRV
tomenu