Odbor poradenstva a vzdelávania

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

Odbor poradenstva a vzdelávania zabezpečuje:

  • dynamické poradenstvo pre vlastníkov, užívateľov a podnikateľské subjekty v lesníctve,
  • sprístupňovanie vedeckých poznatkov a inovačných postupov pre lesné hospodárstvo,
  • krátkodobé semináre a školenia na aktuálne témy,
  • poskytovanie informácií majiteľom a užívateľom lesa o podporných finančných nástrojoch v rámci lesného hospodárstva.
NSRV ARVI NSRV
tomenu