Odbor rozvojových projektov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen)

Odbor rozvojových projektov realizuje nasledovné aktivity:

  • koordinuje vypracovávanie projektov v rámci získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť lesníctva,
  • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť lesníctva a v rámci poskytovania štátnej podpory pre oblasť lesného hospodárstva,
  • vyhľadáva projektových partnerov.
NSRV ARVI NSRV
tomenu