Poradenstvo

skipmenu

tomenu


Pôdohospodársky poradenský systém SR poskytuje rady v najdôležitejších oblastiach podnikania v súlade so spoločnou politikou EÚ. Pomáha majiteľom lesa riešiť ich problémy, prispôsobovať proces výroby a metódy riadenia požiadavkám a potrebám súčasnosti.

Z dôvodu jednotného pôsobenia systému pôdohospodárskeho poradenstva bolo Národné lesnícke centrum Zvolen (ďalej len NLC) poverené zabezpečovať poradenských systém pre lesné hospodárstvo v rámci „Pôdohospodárskeho poradenského systému platného od 1. 1. 2007“




 Pôdohospodársky poradenský systém SR v LH

 Zoznam poradcov v LH

NSRV ARVI NSRV
tomenu