Program rozvoja vidieka 2007-2013

skipmenu

tomenu

Prioritná os 1, opatrenie 1.6 ODBORNÉ VZDELÁVANIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY


loga.jpg

 

 

Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie


Ciele projektu Prečítať

 

Prírode blízke obhospodarovanie lesa


Ciele projektu Prečítať

 

Lesnícko-environmentálne platby


Ciele projektu Prečítať

 

Zavádzanie informačných technológií do lesníckej prvovýroby


Ciele projektu Prečítať

Špecifické formy poradensko-vzdelávacích aktivít v roku 2008 Prečítať

 

Manažment pestovania a ochrany lesa na lesných správach


Ciele projektu Prečítať

Špecifické formy poradensko-vzdelávacích aktivít v roku 2008 Prečítať

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu