Sektorový operačný program 2004-2006

skipmenu

tomenu

esf.jpg

 

Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické prínosy


ezdh.jpg

ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE BIOMASY

Trenčiansky, M., Lieskovský, M., Oravec, M.

 Učebnica je obsahovo zameraná na základnú charakteristiku biomasy, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využiteľný potenciál biomasy, plantáže rýchlorastúcich drevín a energetické porasty, techniku a technológiu pre mechanickú úpravu, transport a spaľovanie dendromasy a náklady, ekonomickú efektívnosť a projekty využívania biomasy na energetické účely.

Vydali: NLC Zvolen, 2007, ISBN: 978-80-8093-050-9  Prečítať

 

lrmpl.jpg

LESNÝ REPRODUKČNÝ MATERIÁL A PESTOVANIE LESA I.

Sarvaš M., Hoffmann J., Sušková M., Chválová K., Longauer R., Takáčová E., Tučeková A.

Učebnica vznikla ako jeden z výstupov projektu „Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické prínosy“. Obsahovo je učebnica určená pre tri cieľové skupiny: robotníci, technicko-hospodársky pracovníci a manažéri v lesníctve.

Vydali: NLC Zvolen, 2007, ISBN: 978-80-8093-031-8  Prečítať

 

kdod.jpg

KVALITA DREVA A OBCHOD S DREVOM

Greppel E., Šulek R., Drličková E., Paluš H.

Učebnica je obsahovo zameraná na technologickú kvalitu dreva, ktorá korešponduje s kritériami pre technické a ekonomické uplatnenie najefektívnejšieho zhodnotenia na trhu v súlade s rozmerovými a kvalitatívnymi ustanoveniami noriem alebo uzatvorených obchodných zmlúv.

Vydali: NLC Zvolen, 2007, ISBN: 978-80-8093-028-8  Prečítať

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu