Denný letný tábor 2009

skipmenu

tomenu

13. - 17. júla 2009 sa pre 15 detí partnerskej základnej školy vo Zvolene uskutočnil denný letný tábor. Tábor sa realizoval v rámci projektu APVV Propagácia vedy a výskumu v lesníctve.
logo APVV.bmpNáročná problematika lesníckej vedy a výskumu bola deťom podaná veku im primeraným spôsobom s využitím aktivít lesnej pedagogiky. Deti počas päťdňového programu pripraveného lesnými pedagogičkami z NLC - ÚLPV Zvolen navštívíli kúpeľné lesy na Sliači, zoznámili sa s lesníckymi prístrojmi na meranie výšky, hrúbky stromov, odoberanie vývrtov, vyskúšali si orientáciu v teréne Arboréta Borová hora pomocou lesníckych máp, vytvorili plastelínové kópie historickej zbierky v Lesnickom a drevárskom múzeu vo Zvolene, hľadali v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra knižné tituly s lesníckou tématikou pre deti, nechýbali ani pohybové a súťažné aktivity a veľa zábavy. Odmenou pre deti v posledný deň bol výstup na Pustý hrad a opekačka.
 

Galéria
NSRV ARVI NSRV
tomenu