Detský lesnícky tábor 2010

skipmenu

tomenu

V termíne od 06. do 09. júla 2010 zorganizovalo NLC – ÚLPV Zvolen pre deti Základnej školy Martina Rázusa 1672/3 vo Zvolene denný lesnícky tábor so zameraním na propagáciu vedy a výskumu v lesníctve a to prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky. Tábor bol určený 20 deťom partnerskej základnej školy vo veku 8 až 12 rokov a bol financovaný v rámci projektu APVV Propagácia vedy a výskumu v lesníctve.
Atraktívy program pozostával z navštevy kúpeľných lesov Kováčová,  pozorovania danielej a muflonej zveri v danielej obore na Vígľašskej Hute – Kalinke, tvorby masiek lesných zvierat – daniela, muflóna, líšky, zajaca, medveďa, rysa, ako aj z preskúšania orientácie sa v teréne prostredníctvom máp a všímania si prírodných zákonitostí. Možnosť vyskúšať si meranie rýchlosti vody  plavákovou metódou a zistiť hĺbku vody v koryte pomocou nivelačnej laty sa deťom naskytla v posledný deň. Odmenou pre deti bol tradičný výstup na Pustý hrad a opekanie, kedy boli poučené aj o bezpečnosti pri zakladaní ohňa v prírode.

Galéria
NSRV ARVI NSRV
tomenu