Lignumexpo - Les 2007

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Národné lesnícke centrum sa v roku 2007 zúčastnilo už 2. ročníka medzinárodného veľtrhu Drevo - Les 2007, ktorý sa uskutočnil od 23. do 26. októbra 2007 v areáli Výstaviska Agrokomplex v Nitre.ulpv04.jpg

Počas oficiálneho otvorenia sa uskutočnil krst Zeleného kalendára 2008, následne sa konala prednáška o význame a funkcáich lesa pre spoločnosť, ktorá bola určená študentom stredných škôl. Odborný program pokračoval prezentáciou projektov rozvoja vidieka na roky 2007-2013 s ponukou projektového poradenstva. Ďalšími sprievodnými podujatiami výstavy boli workshop Novodobé odumieranie smrečín, Pestovanie rýchlorastúcich porastov na energetické účely, Fotogrametria ako moderný nástrij lesníckeho mapovania.  Posledný deň výstavy boli pozvané školy, pre deti ktorých sa uskutočnil zážitkový program lesnej pedagogiky.   Deti i ostatní návštevníci výstavy mali možnosť prezrieť si výstavu obrázkov na tému "Práca lesníka očami detí"a oboznámiť sa s novou webovou stránkou www.lesnapedagogika.sk

Počas výstavy boli v expozícii NLC j dispozícii informačné materiály o základných aktivitách Národného lesníckeho centra, ponuka služieb, poradenstvo pre odbornú i laickú verejnosť.

NSRV ARVI NSRV
tomenu