Efektívne metódy merania lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Efektívne metódy merania lesa

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Loyová, Tel.: + 421 45 5202 203 , Fax.: + 421 45 5325 226, loyova@nlcsk.org

Popis projektu:
Informačná aktivitu, ktorej cieľom bolo šírenie odborných poznatkov z oblasti hospodárskej úpravy lesov ako nástroja vedúceho zavádzaniu inovácií, k zlepšeniu konkurencieschopnosti a efektívnosti hospodárenia

Ciele:
Oboznámiť sa s najnovšími postupmi efektívnych metód zisťovania stavu lesa po stránke praktickej:
- terénne merania digitálnymi priemerkami, ultrazvukovými a laserovými výškomermi, elektronickými diaľkomermi
- samostatné práce na rôznych typoch skusných plôch
 a teoretickej:
- softwarové spracovanie získaných dát formou individuálneho praktického projektu

Výstupy:
Multimediálne DVD obsahujúce prezentácie s podrobným popisom moderných dendrometrických prístrojov, ich funkcií a ukážkami konkrétneho využitia v lesníckej, drevárskej a environmentálnej praxi, ukážky terénnych prác pri zbere dát, spracovanie získaných dát.
Príručka (printová podoba DVD) "Dendrometrické prístroje a pomôcky pre efektívne meranie lesa"
Umiestnenie daných informácií na web stránke www.forestportal.sk

Trvanie projektu:
apríl 2009 – jún 2010

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu