Informačná kampaň na podporu lesníckej komunikácie v oblasti ekológie lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Informačná kampaň na podporu lesníckej komunikácie v oblasti ekológie lesa

Kód projektu:
160TT9000780

Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD., Tel.: +421 45 5202 244, Fax: +421 45 5325 226, marusakova@nlcsk.org

Popis projektu:
Dokumenty na európskej (Nariadenie Rady ES č. 1698/2005) i na národnej úrovni (Program rozvoja vidieka, Národný lesnícky program) si kladú za cieľ podporovať vzdelávanie a informovanie v oblasti lesného hospodárstva. Úsilie o zviditeľnenie lesníckeho sektora, zvýšenie povedomia o význame a dôležitosti lesov pre ochranu životného prostredia sa premietlo do podujatí ako Lesnícke dni 2007, 2008, 2009 i Európskeho týždňa lesov, ktoré prebehlo v októbri roku 2008.
Aktuálne problémy lesného hospodárstva predkladané odborným spôsobom je potrebné priblížiť zamestnancom lesného hospodárstva pre odborne kvalitnejšiu aplikáciu riešení smerujúcich k trvalo udržateľného hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Informačná kampaň predstavuje v tomto smere ideálny komunikačný nástroj.

Ciele:
-
posilnenie kooperácie, koordinácie a komunikácie v lesnom hospodárstve,
- podpora environmentálneho vzdelávania a systematickej práce s verejnosťou s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti,
- zvyšovanie informovanosti verejnosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve.

Výstupy:
  • vytvorenie odborných sloganov,
  • tvorba reklamných filmových snímok v trvaní cca 7 minút na každú tému,
  • tvorba tlačových správ a ich publikovanie v lesníckych i nelesníckych médiách,
  • tvorba inštruktážneho filmu na DVD nosiči,
  • realizácia informačnej kampane vo verejnoprávnej televízii,
  • sprístupnenie videosnímok na internetových stránkach,
  • zorganizovanie tlačovej konferencie.
 
Trvanie projektu:
september 2009 – jún 2011
 
Zrealizované výstupy - filmové snímky na DVD nosiči:

dvd_obal_lesy_slovenska

Viac ako 41% územia Slovenska pokrývajú lesy. Sú úžasným fenoménom, nenahraditeľné, farebné a voňavé. Človeka chránia, živia i napájajú, dávajú mu materiál na kolísku, dom i rakvu. Aj preto si zaslúžite byť informovaní o súčasnej situácii v oblasti manažovania lesov na Slovensku, o hlavných problémoch i plánoch, ktoré budú ovplyvňovať ďalší vývoj lesov, ako jedinečného a funkčného ekosystému. Obsahom DVD je 8 televíznych reportáží, zameraných na problematiku lesov na Slovensku a ich obhospodarovania.

Divákom ponúkajú pohľad pod pokrievku prírodných zákonitostí i súčasného vzťahu človeka k lesu. Dozviete sa odpovede na kľúčové otázky: Prečo hynú smreky? Ako sa prejavuje hospodárska kríza v lesoch? Ovplyvňujú lesy klimatické zmeny? Aké sú funkcie lesov? Je možné sa učiť o lese v lese? Reportáže prinášajú aj informácie o lesnej pedagogike, o význame starostlivosti o lesy v chránených územiach i o tom, ako sa vzdelávajú lesníci v súčasnosti.

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu