Medzinárodné projekty

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty

 

Projekty financované programom celoživotného vzdelávania:

VET-SAFETY

GET GREEN

DRYMOS

ToolsForSkills

TRACOPI

TraInForEducation

 

 

Projekty financované Programom cezhraničnej spolupráce MR - SR 2007-2013:

Poľovnícky a lesnícky klaster

 

 

Projekty financované Európskou komisiou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013:

Foresters towards life long learning for better forest management

 

Ostatné ukončené medzinárodné projekty nájdete v sekcii medzinárodná spolupráca v anglickom jazyku

NSRV ARVI NSRV
tomenu