DRYMOS_meeting_1

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / DRYMOS / Prvé projektové stretnutie

 

1. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÉHO TÍMU DRYMOS

drymos_meeting1aPrvé medzinárodné stretnutie projektu DRYMOS - "Nové znalosti pre nové pracovné požiadavky v lesníckom sektore" (číslo projektu 2012-1-LEO05-10056) sa konalo 6.a 7. decembra v sídle Únie pre ochranu a rozvoj Hymettus (SPAY) v Aténach.    

Partneri sa rozhodli zozbierať už existujúci vzdelávací materiál, ktorý by mohol byť upravený pre novú e-learningovú platformu a vykonať prieskum vo svojich krajinách, aby bolo možné identifikovať potreby koncových užívateľov (absolventi lesníckych škôl a pracovníci lesníckeho sektora). Okrem toho odsúhlasili časový harmonogram a akčný plán, ktorý bude vykonávať každý partner.

Počas druhého dňa stretnutia partneri absolvovali technickú návštevu pohoria Hymettus, kde mali možnosť si zblízka prehliadnuť oblasť Glyfada, ktorú zalesňovala Únia SPAY v roku 2009, a kde tiež navštívili požiarnu stanicu, ktorú spravuje miestny zbor dobrovoľných hasičov. Potom zamestnanci Únie prezentovali monitorovacie zariadenie, ktoré zriadili v lese v oblasti Kaisariani v rámci projektu LIFE08/ΝAT/GR/539 - AMIBIO (Automatický zvukový monitoring a inventarizácia biodiverzity).

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie - GR pre vzdelávanie a kultúru, v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Prenos inovácií. Viac informácií nájdete na web-stránke projektu na www.drymos.eu

tomenu