DRYMOS_meeting_2

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / DRYMOS / Druhé projektové stretnutie

 

Druhé projektové stretnutie v rámci realizácie projektu DRYMOS

Druhý medzinárodný meeting projektového tímu DRYMOS bol zorganizovaný v priestoroch Národného lesníckeho centra vo Zvolene v dňoch 20. – 21. Júna 2013.  

Partneri na základe vykonaného prieskumu vzdelávacích potrieb upresnili tematické zameranie výučbových materiálov vytváraných v rámci projektu a rozdelili ich do ôsmych modulov:

  • Modul 1: Umelá obnova lesa v meniacich sa podmienkach
  • Modul 2: Protipožiarna ochrana a dobrovoľníctvo
  • Modul 3: Protipovodňová ochrana
  • Modul 4: Poznávanie a identifikácia živočíšnych druhov lesných ekosystémov
  • Modul 5: Vzdelávanie v oblasti prenosu vedeckých poznatkov širokej verejnosti
  • Modul 6: Moderné metódy merania lesa
  • Modul 7: Kvalita dreva a obchod s drevom
  • Modul 8: Vytvorenie business modelu pre lesnícky podnik a možné zdroje financovania

Meeting_ZvolenNásledne partneri odsúhlasili všeobecnú štruktúru týchto modulov a upresnili ich obsah ako aj určili časový plán budúcich projektových aktivít. Ďalšia diskusia na stretnutí sa zaoberala problematikou propagácie projektu a finančného riadenia.

Projekt DRYMOS - Nové znalosti pre nové pracovné požiadavky v lesníckom sektore (číslo projektu 2012-1-LEO05-10056) je financovaný z prostriedkov Európskej komisie - GR pre vzdelávanie a kultúru, v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Prenos inovácií (TOI), prostredníctvom Štátnej štipendijnej nadácie (IKY) gréckeho ministerstva školstva.

Viac informácií o projekte nájdete na web-stránke www.drymos.eu

tomenu