DRYMOS_meeting_3

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / DRYMOS / Tretie projektové stretnutie

 

Tretie projektové stretnutie v rámci realizácie projektu DRYMOS

 

Padova6Tretie medzinárodné stretnutie partnerov projektu DRYMOS sa uskutočnilo 19. – 21. februára 2014 v Taliansku na Univerzite v Padove.

Autori materiálov na stretnutí prezentovali vytvorené učebné materiály a v diskusiách k ich jednotlivým častiam sa zhodnotila ich vhodnosť pre cieľové skupiny a prípadná potreba aktualizácie alebo doplnenia týchto učebných materiálov pred zahájením pilotných kurzov.

Podobne koordinátor projektu prezentoval e-elarningovú platformu, a detailne oboznámil partnerov s inštrukciami na jej využívanie.

Taktiež švajčiarski partneri prezentovali navrhovaný didaktický prístup a výučbové metódy. Následne partneri prediskutovali, postup a spôsob prezentácie učebného obsahu účastníkom kurzov ako aj ohodnotenie úspešnosti ich absolvovania a následnej certifikácie.

tomenu