DRYMOS piloting

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / DRYMOS / Pilotné kurzy

 

Pilotné kurzy organizované v rámci projektu DRYMOS

Pilotné kurzy budú organizované partnermi z Grécka, Cypru, Talianska, Španielska a Portugalska. Väčšina kurzov bude organizovaná v národných jazykoch jednotlivých partnerov, aj keď niektoré kurzy budú dostupné v angličtine kvôli umožneniu participácie účastníkov z iných krajín. Prvé kurzy sa začnú 16. júna 2014. 

drymos_poster

Do pilotného testovania budú zahrnuté učebné materiály z nasledovných tematických oblastí:

  • Umelá obnova lesa v meniacich sa podmienkach
  • Protipožiarna ochrana a dobrovoľníctvo
  • Protipovodňová ochrana
  • Poznávanie a identifikácia živočíšnych druhov lesných ekosystémov s využitím mobilných aplikácií
  • Vzdelávanie v oblasti prenos vedeckých poznatkov širokej verejnosti
  • Moderné metódy merania lesa
  • Kvalita dreva a obchod s drevom (v angličtine - možná medzinárodná účasť)
  • Vytvorenie business modelu pre lesnícky podnik

Pre viac informácií o obsahu učebných materiálov v jednotlivých tematických okruhoch a prípadnej účasti na pilotnom testovaní kontaktujte koordinátora projektu, prípadne kontaktnú osobu projektu za Národné lesnícke centrum

tomenu