Tracopi

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / Tracopi / Pilotný seminár

 

Tracopi

Projekt TRACOPI - Enhancing local program based innovation and development je zameraný na výučbu participatívneho plánovania miestnych/regionálnych programov v oblasti využívania prírodných zdrojov resp. využívania krajiny. Hlavným cieľom projektu je aktualizácia a rozšírenie internetového portálu Copack+ (súbor didaktických materiálov a postupov pre výučbu participatívneho plánovania). Slovenská verzia tohto portálu je dostupná na adrese http://copack.oamk.fi/sk/

Projekt koordinuje fínska organizácia - Univerzita aplikovaných vied v Oulu. Do projektu sú okrem Národného lesníckeho centra zapojení aj ďalší partneri z Fínska, Čiech, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Holandska a Turecka.

Logo Programu celoživotného vzdelávaniaProjekt Tracopi je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania a jeho podprogramu Leonardo da Vinci (kód projektu 2010-1-FI1-LEO05-03050). Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na projektovej webstránke http://www.oamk.fi/hankkeet/tracopi ako aj v databáze projektov Leonardo da Vinci – ADAM, dostupnej  na adrese http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6814

 

Pilotné testovanie v projekte Tracopi

V rámci pilotného testovania pripravených didaktických materiálov Copack+ zorganizovalo NLC-ÚLPV Zvolen v spolupráci s Videckym parlamentom na Slovensku a Mendelovou univerzitou v Brne seminár s názvom Nové možnosti spolupráce v osi Leader a participatívne metódy plánovania stratégií rozvoja. Seminár sa uskutočnil 21. marca 2012 a zúčasnilo sa na ňom 25 účastníkov.

Pre viac informácií o priebehu pilotného seminára kliknite sem

tomenu