TraInForEducation

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / TraInForEducation

 

TraInForEducation

Všeobecná úroveň využitia informačno-komunikačných technológií v ostatných rokoch výrazne vzrástla. Napriek tomu,  odborné vzdelávanie na Slovensku stále používa v prevažnej miere tradičné didaktické prístupy ako teoretická výučba v škole, resp. bloky prednášok, viac alebo menej kombinované s praktickými ukážkami a výučbou v teréne. Do vzdelávacieho systému je však v dnešnej dobe potrebné zapojiť aj nové učebné metódy schopné zabezpečiť požadovanú flexibilitu odborného vzdelávania a ďalšieho zvyšovania kvalifikácií.

elearning_homepage

Z tohto dôvodu Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen zaviedlo do svojej ponuky vzdelávacích kurzov aj elektronické (dištančné) vzdelávanie – a to najmä v kombinácii s prezenčným vzdelávaním a odbornými exkurziami.

Hlavným zameraním projektu TraInForEducation bol transfer skúseností zahraničných partnerov vo využívaní kombinácie on-line štúdia s tradičným prezenčným vzdelávaním. Do projektu boli zapojení zahraniční partneri z Čiech, Rakúska a Nemecka. Bolo vytvorených niekoľko elektronických kurzov, ktoré boli otestované v rámci dvoch pilotných tém – Prírode blízke obhospodarovanie lesa a Kvalita a obchod s drevom

V projekte vytvorená e-learningová platforma je dostupná na adrese www.e‑learning.nlcsk.sk. Po ukončení kurzu boli vytvorené ďalšie elektronické kurzy a pokračuje sa s využívaním e-learningových nástrojov.

 

Logo Programu celoživotného vzdelávaniaProjekt TraInForEducation bol spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania a jeho podprogramu Leonardo da Vinci (kód projektu 2008-1-SK1-LEO05-00222). Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na projektovej webstránke http://foreducation.nlcsk.sk ako aj v databáze projektov Leonardo da Vinci – ADAM, na adrese http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3896

 

Projekt TraInForEducation ohodnotila Európska komisia ako jeden z najlepších LLP projektov schválených v roku 2008:
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc/best/dev08_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/best_en.htm

tomenu