VET-SAFETY

skipmenu

tomenu

NLC-ÚLPV Zvolen / Projekty / Medzinárodné projekty / VET-SAFETY

 

VET-SAFETY

Štandardy bezpečnosti práce
v odbornom vzdelávaní a príprave
pre lesníctvo, poľnohospodárstvo a starostlivosť o životné prostredie

obrazok_VETSAFETY_1

Projekt VET SAFETY pripravuje jednotný európsky rámec pre vzdelávanie a certifikáciu zručností v oblasti bezpečnosti práce s motorovou pílou vo výškach – v arboristike, lesníctve, záhradníctve a všade tam kde sa pracuje s motorovou pílou s použitím lanových systémov, rebríkov, vysokozdvižných plošín. Zámer projektu vychádza z potrieb spločného európskeho a medzinárodného trhu práce - potreby vytvorenia spoločných štandardov a legislatívy v oblasti bezpečnosti práce.

Ciele projektu:

  • zlepšiť normy a bezpečnostné štandardy pre prácu s motorovou pílou a prácu vo výškach
  • vytvoriť spoločnú medzinárodnú databázu držiteľov certifikátov podľa európskych štandardov
  • harmonizovať a implementovať jednotné metódy certifikácie v európskych krajinách
  • pripraviť nové učebné materiály pre inštruktorov a skúšobných komisárov

Projekt VET SAFETY je pokračovaním úspešných európskych projektov EAIOCOC a LOLER, ktoré viedli k založeniu medzinárodnej certifikačnej asociácie ABA International. Poslaním tejto asociácie je uľahčenie uznávania kvalifikácií a národných certifikátov v priestore EÚ ako aj neustále zlepšovanie štandardov kvality vo vzdelávaní a certifikácii týchto zručností. 

obrazok_VETSAFETY_4

V projekte VET SAFETY je zapojených 12 európskych krajín. Pracovný tím projektu vyvíja spoločné normy bezpečnosti práce s motorovou pílou na zemi aj vo výškach, realizuje pilotné certifikácie operátorov, inštruktorov a skúšobných komisárov, a taktiež organizuje medzinárodné semináre pre šírenie osvedčených pracovných postupov. Účasť na týchto seminároch je možná všetkým zainteresovaným subjektom po registrácii v asociácii ABA International.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte telefonicky 045 / 5202 412 alebo emailom na vanco@nlcsk.org

 

Viac informácií o projekte (v angličtine):
www.aba-skills.com/vetsafety.php
www.facebook.com/vetsafety
VET-SAFETY Správa 2017 - prezentácia (SK)

tomenu