Podnikanie v poľovníctve a v chove poľovnej zveri

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Názov projektu:
Podnikanie v poľovníctve a v chove poľovnej zveri

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, Tel.: + 421 45 5202 221, Fax.: + 421 45 5325 226, melcerova@nlcsk.org

Popis projektu:
Cieľom projektu bolo zorganizovanie 4 vzdelávacích aktivít, ktoré odborne a osobnostne pripravili kvalifikovaných poskytovateľov služieb v poľovníctve (napr. poplatkový odstrel, pozorovanie zveri, fotografovanie a filmovanie zveri), podnikateľov v chove poľovnej zveri, poľovných hospodárov, zverostrážcov vo zverniciach, samostatných bažantniciach a zverofarmách.

Ciele:
Hlavným cieľom bolo vyškolenie účastníkov kurzu:
- poľovní hospodári, predsedovia a členovia poľovných združení,
- vlastníci neštátnych lesov ( súkromných, pozemkových spoločenstiev, obecných a cirkevných),
- technicko – hospodárski zamestnanci štátnych i neštátnych organizácií lesného hospodárstva, v ktorých pracovnej náplni je poľovné hospodárenie a poľovnícke služby.

Výstupy:
- 4 vzdelávacie akcie spolu pre 60 účastníkov,
- 60 ks publikácie s rovnomenným názvom pre účastníkov vzdelávacej aktivity.

Trvanie projektu:
marec 2007 – máj 2008

 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu