Problematika lesného reprodukčného materiálu

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Španka, Tel.: + 421 45 5202 305 , Fax.: + 421 45 5325 226, spanka@nlcsk.org

Popis projektu: 
Ide o informačnú aktivitu, ktorej cieľom bolo šírenie odborných poznatkov s cieľom zabezpečiť včasnú a účinnú informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva o právnych úpravách v oblasti Lesného Reprodukčného Materiálu a rovnako o progresívnych postupoch dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu lesných drevín nakoľko zodpovedajúce dopestovávanie a následná výsadba sadbového materiálu predstavujú základný faktor úspešného obhospodarovania lesov.  

Ciele: 
-
poskytnutie potrebných vedomostí a zručností cieľovej skupine pracovníkov lesného hospodárstva vykonávajúcich činnosti v zakladaní a pestovaní lesa
- skvalitnenie ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov lesného hospodárstva

Výstupy:
- emisia odborných textov formou informačných brožúr v počte 2000 ks
- umiestnenie informačných materiálov na odborné lesnícke webportály
publikácia "Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu"

Trvanie projektu: 
máj – december 2009

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu