Základné charakteristiky lesných drevín - environmentálne nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkárstvo, obhospodarovanie génových základní

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Základné charakteristiky lesných drevín – environmentálne nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkárstvo, obhospodarovanie génových základní

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Španka, Tel.: + 421 45 5202 305 , Fax.: + 421 45 5325 226, spanka@nlcsk.org

Popis projektu:
Ide o informačnú aktivitu, ktorej cieľom bolo šírenie odborných poznatkov s cieľom zabezpečiť väčšiu informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva o základných nárokoch jednotlivých drevín, a tým zabezpečiť požadovanú kvalitu hlavne v primárnom odvetví lesného hospodárstva ako je pestovanie lesa. 

Ciele:
- poskytnutie potrebných vedomostí a zručností cieľovej skupine pracovníkov lesného hospodárstva vykonávajúcich činnosti v zakladaní a pestovaní lesa
- skvalitnenie ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov lesného hospodárstva

Výstupy:
- emisie odborných textov formou informačných letákov v počte 1000 ks o dvadsiatich hospodársky najvýznamnejších druhoch lesných drevín – smrek obyčajný, buk lesný, jedľa biela, smrekovec opadavý, dub letný, dub zimný, borovica lesná, javor horský, javor mliečny, borovica limbová, lipa malolistá, lipa veľkolistá, brest horský, jaseň štíhly, dub cerový, javor poľný, brest hrabolistý, borovica horská, brezy – rod, topoľ osikový
- umiestnenie  informačných materiálov na odborné lesnícke webportály
- knižná publikácia "Základné charakteristiky lesných drevín - environmentálne nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkárstvo, obhospodarovanie génových základní"

Trvanie projektu:
máj 2009 – december 2010

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu