Propagácia vedy a výskumu v lesníctve

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Propagácia vedy a výskumu v lesníctve

Kontaktná osoba:
Ing. Milan Sarvaš, PhD., Tel.: + 421 45 5202 213, Fax.: + 421 45 5325 226, sarvas@nlcsk.org

Popis projektu:
V rámci projektu sa vytvorilo partnerstvo medzi Národným lesníckym centrom (NLC), Základnou školou M. Rázusa vo Zvolene (ZŠMR), Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica (SLŠ) a Stredným odborným učilišťom lesníckym v Tvrdošíne (SOUL), prostredníctvom ktorého bude možné prezentovať aktuálne výsledky vedy a výskumu pedagógom, žiakom a študentom partnerských škôl.
 
Ciele:
Strategickým cieľom projektu bola popularizácia vedy a výskumu.

Výstupy:
Primárnym výsledkom projektu bolo vytvorenie funkčnej partnerskej siete medzi NLC (inštitúciou zabezpečujúcou výskum) a troma školami v rámci regionálneho školstva. Na základe takto vytvorenej siete bude možné dlhodobo zabezpečovať propagáciu vedy a výskumu nasledovnými nástrojmi:
- prezentovaním činnosti NLC vo vybraných školách,
- zapojením študentov partnerských škôl do výskumných projektov,
- spoluprácou žiakov a študentov a odborných garantov z NLC pri príprave a obhajobe prác v rámci SOČ.
 
Trvanie projektu:
apríl 2008 – september 2011
NSRV ARVI NSRV
tomenu