Pokročilé plánovanie lesnej výroby a ostatných výrobných činností

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Pokročilé plánovanie lesnej výroby a ostatných výrobných činností

Kontaktná osoba:
Ing. Karol Volentier, Tel.: + 421 45 5202 403, Fax.: + 421 45 5325 226, Karol.Volentier@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt bol špecificky zameraný na poskytnutie potrebných vedomostí a zručností  pre potreby skvalitnenia tvorby ťažbových, pestovateľských, všeobecných a režijných projektov a celkového projektu zavedenia princípov pokročilého plánovania a riadenia výroby . Špecializovaný kurz mal za cieľ umožniť účastníkom zo štátnych a neštátnych subjektov obhospodarujúcich lesný pôdny fond zdokonaliť tvorbu projektu zavedenia princípov pokročilého plánovania a riadenia výroby s využitím informačných technológií s použitím informačného systému KRPK /kalkulácie, riadenie, plánovanie, kontroling/. 

Hlavný cieľ projektu:
Skvalitnenie tvorby projektov zavedenia princípov pokročilého plánovania a riadenia výroby u lesníckych subjektov obhospodarujúcich lesné pozemky.

Špecifické ciele projektu:
1. Poukázať na potreby plánovania jednotlivých výrobných činností.
2. Poukázať na možnosti využitia dát v požadovaných súvislostiach.
3. Oboznámiť účastníkov s projektovaním lesnej a ostatných výrobných činností vo všeobecnej rovine.
4. Zohľadniť špecifiká tvorby ťažbových a pestovateľských projektov.
5. Zohľadniť špecifiká tvorby režijných a ostatných projektov.
6. Poukázať na možnosti optimalizácie využívania zdrojov a prostriedkov.
7. Upozorniť na potrebu vytvárania podkladov pre výberové riadenie.
8. Naučiť účastníkov využívať projekty pre operatívne riadenie.
9. Motivovať účastníkov  kurzu ku samovzdelávaniu, odbornému a osobnostnému rastu.

Cieľové skupiny:
Pracovníci štátnych a neštátnych lesníckych subjektov, ktorí majúci v pracovnej náplni
     - ekonomiku subjektu,
     - výrobné činnosti subjektu.

Výstupy:
Školenia zamerané na tvorbu projektov lesnej výroby pre subjekty obhospodarujúce lesné pozemky.
Propagačný leták o projekte.

Trvanie projektu:
jún - december 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu