Tvorba kalkulácii, modelovania a prípady nájmov zo zákona

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:  
Tvorba kalkulácií, modelovanie a prípady nájmov zo zákona

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Taraba,   Tel.: + 421 45 5202 347,    Fax.: + 421 45 5325 226,    Marian.Taraba@nlcsk.org

Popis projektu:
Projekt bol zameraný na  riešenie problému tvorby predpisov kalkulácií , získavanie dát plánu a skutočnosti, cenotvorbou, určovanie jednotkových nákladov, celkovú kalkuláciou, tvorbou nájmov zo zákona atď. Tvorba kalkulácií je významným nástrojom na modelovanie dopadov zmien nákladov, výnosov, zmien objemu produkcie, prípadne je vhodným nástrojom k racionálnym stanoviskám pri obchodných jednaniach. Výsledky využívajúce podklady plánu (predbežné kalkulácie, skutočnosť – výsledná kalkulácia, či podklady plánu s doteraz dosiahnutou skutočnosťou), rozpustenie nákladov na ľubovoľné položky systému (organizačná jednotka, výkon, podvýkon, materiál, prostriedok, výrobok, ľudský zdroj, dielec, porastová skupina atď.). Tvorba kalkulácií umožňuje vytváranie alternatív a porovnávacích výsledkov predpokladaných dopadov rôzne zvolených stratégií. Výsledkom je následne efektívny proces rozhodovania sa pri riadení výrobných a ostatných činností.

Hlavný cieľ projektu:
Poskytnutie potrebných vedomostí pri spôsoboch vytvárania plánovaných a skutočných kalkulácií a ich využití pri modelovaní a nájmoch zo zákona v podmienkach lesného hospodárstva SR.

Špecifické ciele projektu:
1. Prezentovať účastníkom tvorbu predpisov a kalkulácií.
2. Prezentovať spôsoby získavania dát plánu a skutočností.
3. Naučiť účastníkov tvorbe rozvrhových sád a rozvrhových základní.
4. Oboznámiť účastníkov s modelovaním dát.
5. Prezentovať účastníkom spôsoby cenotvorby.
6. Oboznámiť účastníkov s používaním jednotkových nákladov.
7. Prezentovať účastníkom možnosti kalkulácií jednotlivých prevádzok.
8. Oboznámiť s možnosťami výpočtu prípadov nájmov zo zákona.
9. Oboznámiť účastníkov s možnosťami výpočtu deputátu.
10. Poukázať na možnosti zefektívnenia procesu rozhodovania pri riadení výrobných a ostatných činností.
11. Motivovať účastníkov   k odbornému a osobnostnému rastu.

Cieľové skupiny:
Zamestnanci lesníckych subjektov
     - majúci v pracovnej náplni zabezpečovanie vstupných dát a spracovanie ekonomických analýz organizácie,
     - majúci v pracovnej náplni výpočty nájmov zo zákona.

Výstupy:
Školenia zamerané na riešenie problému tvorby predpisov kalkulácií.
Propagačný leták o projekte.

Trvanie projektu:
jún - december 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu