Podnikanie vo vidieckej turistike - v lesoturistike

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Podnikanie vo vidieckej turistike – v lesoturistike

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, Tel.: + 421 45 5202 221, Fax.: + 421 45 5325 226, melcerova@nlcsk.org

Popis projektu:

Cieľom projektu bolo zorganizovanie 4 vzdelávacích aktivít, ktoré odborne a osobnostne pripravili kvalifikovaných poskytovateľov služieb vo vidieckej turistike a to najmä vo vzťahu k lesnému prostrediu, ktorí dokážu v tejto oblasti samostatne podnikať alebo v rámci podnikateľskej činnosti zamestnávateľa rozvinúť rentabilný turistický ruch na vidieku. Na trhu práce sa účastníci kurzu môžu uplatniť ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnanci firiem orientovaných na túto oblasť podnikania.

Ciele:
Hlavným cieľom bolo vyškolenie účastníkov kurzu:
- vlastníci neštátnych lesov (súkromných, pozemkových spoločenstiev, obecných a cirkevných),
- záujemcovia o súkromné podnikanie v oblasti vidieckej turistiky, 
- technicko – hospodárski zamestnanci štátnych i neštátnych organizácií, ktoré podnikajú v lesnom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve, v poľnohospodárstve a pod. a ktoré prevádzkujú rôzne ubytovacie a rekreačné zariadenia.

Výstupy:
- 4 vzdelávacie aktivity spolu pre 60 účastníkov,
-  publikácia s rovnomenným názvom pre všetkých účastníkov kurzu.

Trvanie projektu:
marec 2007 – máj 2008

NSRV ARVI NSRV
tomenu