Seminár a informačná študijná návšteva lesníckych subjektov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: 
Seminár a informačná študijná návšteva lesníckych subjektov – prvovýrobcov v susedných štátoch EÚ

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, Tel.: + 421 45 5202 221 , Fax.: + 421 45 5325 226, melcerova@nlcsk.org

Popis projektu:
Informačná aktivita, ktorej cieľom bol rozvoj odborných poznatkov v oblasti environmentálneho vzdelávania zameraného na lesníctvo, formou výmeny skúseností a získavania poznatkov v rámci informačnej študijnej návštevy vzdelávacích centier a zariadení v susedných štátoch EÚ.
V rámci projektu sa uskutočnil informačný seminár pre účastníkov študijnej cesty a lektorský tím, ktorého cieľom bolo poskytnúť informácie o študijnej ceste a prezentovať najnovšie stratégie a aktivity v oblasti práce s verejnosťou v lesníctve a lesnej pedagogike na Slovensku a v EÚ.
Študijná cesta bola realizovaná v dvoch etapách: 1. cesta: Česká republika – Poľsko, 2. cesta: Rakúsko – Maďarsko. Súčasťou návštevy každej krajiny bol pracovný workshop, v rámci ktorého boli prezentované aktivity lesnej pedagogiky na Slovensku a danej krajine.
Výstup projektu následne prispel k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny o možnostiach rozvoja aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku, zvýšeniu kvality prác v tejto oblasti a vytvoreniu možností pre zahraničnú spoluprácu.

Ciele: 
-  informovať o stratégii činnosti v oblasti lesnej pedagogiky na Slovensku a EÚ,
- výmena skúseností v rámci návštevy centier a zariadení pre realizáciu lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania v susedných štátoch EÚ,
- zavádzanie a rozširovanie inovácií, nových informačných metód, zvyšovanie kvality prác v danej oblasti, formou výmeny skúseností zo zahraničia,
- podpora jazykovej gramotnosti a komunikácie v anglickom jazyku,
- skvalitnenie ľudského potenciálu v oblasti komunikácie a propagácie vo vidieckom sektore, s dôrazom na lesné hospodárstvo a ochranu životného prostredia.

Výstupy:
- informačný leták o lesnej pedagogike na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku
- vydanie informačných posterov o LP: plagát o lesnej pedagogike, plagát o lesníckych dňoch
- informačná brožúra o LP na Slovensku a EÚ
- anglická verzia webovej stránky www.lesnapedagogika.sk
- krátky DVD film zo študijnej cesty – Lesná pedagogika v susedných štátoch EÚ

Trvanie projektu:
apríl 2009 – jún 2010

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu