Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve

Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Marušáková, Tel.: + 421 45 5202 244 , Fax.: + 421 45 5325 226, marusakova@nlcsk.org

Popis projektu:
Informačná aktivita, ktorej cieľom bolo zrealizovať analýzu vzdelávacích potrieb v oblasti lesnej pedagogiky, vytvoriť koncepciu jej rozvoja na Slovensku a zvýšiť informovanosť a propagáciu lesnícky zameranej environmentálnej výchovy. Zároveň sa projekt zameriaval na rozvoj ľudských zdrojov pôsobiacich v oblasti lesnej pedagogiky, poskytnutím vedomostí, zručností a výmenu vzájomnej skúsenosti prostredníctvom aktualizačných stretnutí lesných pedagógov. Projekt prispel ku skvalitneniu ľudského potenciálu v oblasti komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore, s dôrazom na lesné hospodárstvo a ochranu životného prostredia.

Ciele:
- Vytvorenie ucelenú koncepciu a stratégiu rozvoja lesnej pedagogiky na Slovensku, na tvorbe ktorej sa budú podieľať špecialisti z oblasti lesníctva, školstva a životného prostredia.
- Propagovať lesnú pedagogiku ako jednu z najvhodnejších nástrojov na prezentáciu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
- Umožniť lesníkom pôsobiacich v oblasti lesnej pedagogiky výmenu skúseností, získanie nových poznatkov, zručností a podnetov.

Výstupy:
- Koncepcia lesnej pedagogiky ako formy výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.
- Portál o lesnej pedagogike www.lesnapedagogika.sk.
- Vytvorenie inštruktážneho filmu o lesnej pedagogike.
- Zorganizovanie informačného seminára a tlač informačných materiálov.
- Zorganizovanie stretnutia lesných pedagógov so zahraničnou účasťou.

Trvanie projektu:
máj 2009 – jún 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu