Vzdelávanie vedecko-výskumných pracovníkov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Názov projektu:
Vzdelávanie vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti tvorby a manažmentu projektov
A/ Tvorba projektov
B/ Projektová angličtina

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Sélešová, Tel.: + 421 45 5202 391 , Fax.: + 421 45 5325 226, selesova@nlcsk.org

Popis projektu: 
Vzdelávací projekt je zameraný na prípravu, tvorbu a manažment projektov. Je určený pre cieľovú skupinu vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem participovať pri tvorbe projektov pre získanie grantov z fondov EÚ . Prvá časť- „Tvorba projektov“   pozostáva z niekoľkých tematických oblastí, ktoré sú zamerané na súčasti projektu, manažment projektov, prehľad fondov EÚ a jednotlivé programové dokumenty.

Druhá časť je venovaná „Projektovej angličtine“, kde je zhrnutá odborná terminológia v angličtine z danej oblasti. Celkový rozsah projektu je 84 vyučovacích hodín a predpokladá prezenčnú výučbu formou 2-3 dňových stretnutí. V rámci projektu budú vydané učebné materiály v tlačenej forme . Po ukončení projektu absolventi – vedecko-výskumní pracovníci získajú zručnosť v oblasti manažovania projektov, budú mať prehľad o existujúcich fondoch EÚ. Pri tvorbe projektov využijú znalosti z odbornej anglickej terminológie, ktorá im uľahčí orientáciu v jednotlivých grantových schémach.  

Ciele: 
-   pripraviť účastníkov na participáciu – tvorbu a manažovanie projektov pre získavanie grantov z eurofondov,
-  naučiť účastníkov orientovať sa v rôznych grantových schémach a vybrať z nich najvhodnejšie pre svoje zámery a ciele v oblasti lesného hospodárstva,
-  osvojiť si zásady manažovania projektov.
V časti „Projektová angličtina“ si účastníci osvoja odbornú terminológiu v cudzom jazyku potrebnú k tvorbe a manažmentu projektu.

Výstupy:
Učebné materiály v tlačenej forme:
Tvorba projektov (súbor prednášok)
English For Project Design and Management

Trvanie projektu
január 2007 – december 2008

NSRV ARVI NSRV
tomenu