Základné charakteristiky lesných drevín - spracovanie drevnej suroviny

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Základné charakteristiky lesných drevín – spracovanie drevnej suroviny v odvetví spracovania dreva

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Taraba, 045 / 5202 347, fax: 00420/45/53 25 226, taraba@nlcsk.org

Popis projektu:
Iniciatíva realizácie projektu spočívala v emisii odborných textov, formou informačných letákov o dvadsiatich hospodársky najvýznamnejších druhoch lesných drevín z hľadiska ich spracovania odvetvím spracovania dreva v počte 1000ks/drevinu v tlačovej a elektronickej forme s cieľom informovať pracovníkov lesného hospodárstva vykonavajúcich ťažbové, približovacie, sortimentačné a obchodné činnosti o možnostiach zužitkovania rozhodujúcich drevín lesov Slovenska odvetvím spracovania dreva.V súčasnosti sa ukazuje potreba zabezpečiť väčšiu informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva (predajcov surového dreva) o základných existujúcich postupoch drevárskeho spracovania jednotlivých hospodársky významných drevín a tým zabezpečiť požadovanú kvalitu prác v ťažbovo – výrobnom procese a v obchodných činnostiach. Informačný materiál bude distribuovaný v rámci celého územia SR v lokalitách, na ktoré sa vzťahujú ciele konvergencie, okrem Bratislavského kraja. Neoddeliteľnou úlohou projektu je motivácia cieľových účastníkov projektu ku samovzdelávaniu, odbornému a osobnostnému rastu.

Ciele:
Ciele projektu korenšpondovali a boli realizované v súlade s cieľmi opatrenia a to pri súčasnom vytváraní predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu v rámci vzdelávacích a informačných aktivít súvisiacich so šírením poznatkov pre pracujúcich v lesnom hospodárstve, konkrétne s poskytovaním potrebných vedomostí a zručností cieľovej skupine pracovníkov lesného hospodárstva vykonavajúcich ťažbové, približovacie, sortimentačné a obchodné činnosti nevyhnutne súvisiace so zvyšovaním kvality hospodárenia.
Cieľom projektu bolo vybaviť spomenutých pracovníkov lesného hospodárstva potrebnými vedomosťami, ktoré posilnia konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu v rámci lesného hospodárstva.

Výstupy:
-  Informačné letáky
-  CD
- knižná publikácia "Základné charakteristiky lesných drevín - spracovanie drevnej suroviny v odvetví spracovania dreva"

Trvanie projektu:
január 2009 – november 2010

NSRV ARVI NSRV
tomenu