Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu:
Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti a udržiavanie pracovných miest v lesnom hospodárstve

Kontaktná osoba:
 Ing. Veronika Jaloviarová, Tel.: +421 45 5202 216, Fax: +421 45 5325 226, jaloviarova@nlcsk.org

Popis projektu:
Lesná pedagogika je zameraná na spoznávanie prírody, života lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená najmä na bezprostrednom kontakte ľudí s lesom. Zahŕňa rôzne aktivity, ktorých cieľom je formovať postoje verejnosti k lesu, k životnému prostrediu a k lesníctvu. Kvalitné a cielené zážitkové učenie o lese a jeho obyvateľoch môžu realizovať len vyškolení lesní pedagógovia.
Lesnícka práca s verejnosťou je vždy spojená s veľkou potrebou ľudských zdrojov hlavne pri podujatiach národného alebo medzinárodného formátu (viď Lesnícke dni, Európsky týždeň lesov). Lesná pedagogika prehlbuje vo verejnosti záujem o les, podporuje význam lesa, jeho funkcie a prácu lesníkov, zlepšuje vzťah človeka k prírode a k životnému prostrediu, objasňuje význam trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, podporuje záujem o drevo ako obnoviteľný prírodný zdroj.
 
Ciele:
-
posilnenie kooperácie, koordinácie a komunikácie v lesnom hospodárstve,
- podpora environmentálneho vzdelávania a systematickej práce s verejnosťou s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti,
- zvyšovanie informovanosti verejnosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve,
- zvyšovanie vedomostí, zručností a kompetencií lesníkov,
- získanie poznatky zo základov lesníckej práce s verejnosťou, pedagogiky, didaktiky, tvorivej dramatiky, vývinovej psychológie - aplikovanej psychológie pre prácu lesníkov, z princípov a metodiky lesnej pedagogiky, zo špecifík práce so skupinami so špeciálnymi potrebami, komunikačných zručností a zásad prvej pomoci.

Výstupy:
- 4 kurzy lesnej pedagogiky spolu pre 60 osôb,
- študijná literatúra o lesnej pedagogiky pre účastníkov kurzu,
- 60 ks ruksakov lesného pedagóga.
 
Trvanie projektu:
december 2009 – jún 2011
 
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu