PRV opatrenie 1.4

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

V rámci opatrenia 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 bolo vypracovaných a úspešne podaných 21 ŽoNFP vo výške oprávnených nákladov 2 880 130,87 €, z toho výška žiadaného príspevku predstavuje 1 440 065,44 €.

 • Mestské lesy Kremnica, s.r.o. - 2 ŽoNFP
 • LESS&Co, s.r.o. - 2 ŽoNFP
 • TransLES, s.r.o.- 3 ŽoNFP
 • Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. - 2 ŽoNFP
 • LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov- 1 ŽoNFP
 • Ing. Marián Gduľa- 1 ŽoNFP
 • JASE spol. s r.o.- 1 ŽoNFP
 • Ján Turček- 1 ŽoNFP
 • Blažej Baran- 1 ŽoNFP
 • Milan Gonda- 1 ŽoNFP
 • Lesní družstvo Slavošovce- 1 ŽoNFP
 • Lesy TERA, s.r.o.- 1 ŽoNFP
 • Lesotur s.r.o.- 1 ŽoNFP
 • Ľudovít Rovňaník- 1 ŽoNFP
 • Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.- 1 ŽoNFP
 • ZOLTÁN BORBÁS- 1 ŽoNFP
NSRV ARVI NSRV
tomenu