PRV opatrenie 2.1

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

V rámci opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 bolo vypracovaných a úspešne podaných 136 ŽoNFP vo výške oprávnených nákladov 67 549 353 €,  z toho výška žiadaného príspevku predstavuje 64 834 916 € .

  • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - 110 ŽoNFP
  • Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik - 13 ŽoNFP
  • Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.- 2 ŽoNFP
  • LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov- 2 ŽoNFP
  • Lesné družstvo Slavošovce- 3 ŽoNFP
  • Lesotur s.r.o.- 2 ŽoNFP
  • Urbárske lesné a pozemkové spoločenstvo Dražkovce- 1 ŽoNFP
  • Konská hlava k.s.- 1 ŽoNFP
  • Obec Mojtín  - 1 ŽoNFP
  • Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina - 1 ŽoNFP
NSRV ARVI NSRV
tomenu