OP Životné prostredie

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

V rámci Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 ochrana pred povodňami, Operačný cieľ: 2.1. preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami boli vypracovaných a úspešne podaných pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 ŽoNFP v celkovej výške  2 289 280 €.

NSRV ARVI NSRV
tomenu